Hevosen selkäkipu tunnistetaan huonosti

Sivun tulostus

Ranskalainen tutkimusryhmä selvitti kuinka hyvin hevosten päivittäisestä hyvinvoinnista vastaavat henkilöt osaavat tunnistaa selkäkivuista kärsivän hevosen. Tutkimusaihe on tärkeä, sillä selkävaivojen on havaittu olevan yleisiä mm. ratsastuskouluhevosilla ja hevosenhoidosta vastaavat ovat keskeisessä asemassa ratsastuskouluhevosten terveydentilaa ja työkykyisyyttä arvioitaessa. Tutkimukseen osallistui 17 ranskalaista ratsastuskoulua (1 hevosenhoidosta vastaava henkilö/ratsastuskoulu) ja 161 erirotuista ratsuhevosta.

Hevosenhoidosta vastaavia henkilöitä pyydettiin vastaamaan ratsastuskoulunsa hevosten terveydentilaa kartoittavaan kirjalliseen kyselyyn ja arvioimaan hevoskohtaisesti mm. ontumien, kroonisen selkäkivun tai muun kroonisen terveysongelman esiintymistä viimeisen vuoden aikana. Tutkimukseen osallistuneiden hevosten selkäterveys tutkittiin sen jälkeen joko a) manuaalisesti tunnustelemalla (59 hevosta tutkittiin hevosiin erikoistuneen kiropraktikon toimesta) tai b) pintaelektromyografian avulla (102 hevosta). (Elektromyografia on lihasten sähköisten ilmiöiden rekisteröintiin kehitetty menetelmä, jota hyödynnetään mm. ihmisen selkäkivun tutkimisessa.)

Tulosten mukaan hevosenhoidosta vastaavalta kysyminen ei ole tehokas tapa määrittää hevosen selkäkivun olemassaolo. Tallihenkilökunnan mukaan vain 19 hevosella (11,8 % hevosista) oli selkä kipeä, kun tarkemmissa tutkimuksissa selkäongelmia löydettiin 80 hevoselta (49,7 % hevosista). Suurin osa hevosenhoitajista aliarvioi selkäongelmaisten hevosten määrän tallissaan. Joukossa oli myös muutamia hevosenhoitajia, jotka arvioivat tallinsa hevosilla olevan todellisuutta enemmän selkäongelmia. Itse asiassa edellä mainituilla talleilla, joissa hevosten terveydentilaa seurattiin tarkoin, oli selästään kipeitä hevosia vähemmän kuin muilla talleilla.

Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että hevosalan ammattilaisillakin (hevosalan koulutuksen omaavat henkilöt) on vaikeuksia tunnistaa hevosen selkäkipu. Hevosten hoidosta vastaaville osoitetulla kirjallisella kyselyllä ei ole siten arvoa hevosten selkäongelmien esiintymisen arvioimisessa. Tulokset osoittivat myös, että hevosen kehon asentojen ja käyttäytymisen havainnoinnin opettelemiseen ratsastaessa ja vapaa-ajalla on tarvetta. Esimerkiksi hevosen lisääntynyt aggressiivisuus voi olla merkki selkäkivusta.

Alkuperäinen tutkimusartikkeli on luettavissa tästä:

Lesimple C., Fureix C., Biquand V., Hausberger M.: Comparison of clinical examinations of back disorders and humans’ evaluation of back pain in riding school horses. BMC Vet Res. 2013 Oct 15;9:209. doi: 10.1186/1746-6148-9-209