Yleistä Hoptista

Sivun tulostus

Hopti –ruokintaohjelma on Hevostietokeskuksen ruokinta-asiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä, kotimainen hevosten ruokinnansuunnitteluohjelma. Ohjelmalla voidaan laatia erilaisille hevosille optimaaliset ja yksilölliset, ruokintasuositusten mukaiset ruokintasuunnitelmat. 

Hopti määrittää hevosen ravintoaineiden tarpeen painon, käyttömuodon, iän ja rehunkäyttökyvyn mukaan. Ohjelmalla on helppo tarkistaa, kuinka hevosen ravintoaineiden kokonaissaanti kaikista ruokinnassa käytettävistä rehuista vastaa ruokintasuosituksia. Myös yksittäisten rehujen vaikutusta ravintoaineiden saantiin voidaan tarkastella. Ohjelma laskee myös ruokinnan kustannukset rehujen hankintahinnan pohjalta. Hoptin rehulistat pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla.

Hopti –ohjelman rehulistoista löytyy valmiina kattava määrä kotoisia ja kaupallisia rehuja, laskelman voi myös muodostaa hyödyntäen omien rehujen rehuanalyysitietoja. Hevosen ruokinnassa käytettävistä karkearehuista on suositeltavaa teettää rehuanalyysi, jotta suunnitelmasta tulisi mahdollisimman tarkka. Mikäli ruokinnassa käytettäviä karkearehuja tai kauraa ei ole analysoitu, voi ohjelman rehuluettelon valmiista karkearehuista ja viljoista valita lähimmän vastaavan rehun.  Ruokinnassa käytettävien teollisten rehujen tietoja ei tarvitse itse ottaa talteen tuotteista, sillä Hoptin rehulistoista löytyy valmiiksi yleisimmät Suomessa käytettävät väki-, kivennäis- ja lisärehut.

Hopti-ohjelma on saatavilla sekä tietokoneelle ladattavana Windows-sovelluksena että netissä käytettävänä internet-sovelluksena, joka toimii PC:n lisäksi myös Applen laitteilla. Hoptin internetversio ei ole yhteen tietokoneeseen sidottu, vaan pääset käyttämään sitä miltä koneelta tahansa, sillä sovellukseen kirjautuminen vaatii vain internetyhteyden!