Tallien toimintaympäristöt ja tilatarvevaatimukset -opas ilmestynyt! 27.11.2008

Sivun tulostus

Tallien toimintaympäristöt ja tilatarvevaatimukset

Opas kunnalliseen maankäytön suunnitteluun

Toimittajat: Sanna Airaksinen ja Minna-Liisa Heiskanen

Julkaisija: Suomen Hevostietokeskus ry, 2008

Hevostoiminnan tilavaatimukset ovat monella asian kanssa tekemisiin joutuvallakin vielä hämärän peitossa. Hevostoimintojen sovittaminen taajamien läheisyyteen vaatii osaamista ja alan erityispiirteiden tuntemista. Tallien tilatarpeisiin vaikuttavat mm. toiminnan luonne ja käyttäjäryhmät. Asianmukainen ympäristö suoja-alueineen on välttämätön niin hevosten hyvinvoinnin kuin turvallisuudenkin kannalta. Tämän takia on toivottavaa, että kaikki tahot, jotka tekevät suunnitelmia ja päätöksiä hevostoimintojen sijoittamisesta, ymmärtävät eri talliyksiköiden toimintaa ja turvallisuusvaatimuksia. Sama koskee myös tallitoiminnan naapuriksi sijoitettavia toimintoja. Oikealla suunnittelulla, paikallisten olosuhteiden huomioonottamisella ja toimijoiden vuorovaikutuksella voidaan parantaa toimintojen yhteensovittamista.

Suomen Hevostietokeskus ry:n toimittama opas tarjoaa kunnan viranomaisille näkökulman erilaisten hevostoimintojen tilavaatimuksiin. Sen toivotaan myös auttavan hevosväkeä selvittämään asiansa viranomaisten suuntaan. Oppaassa on käytetty esimerkkeinä 20 hevosen ravi-, ratsu- ja hoito- sekä kasvatustalleja, mukana on myös 1-2 hevosen kotitalli. Opas vastaa osaltaan ympäristöministeriön Hevostallityöryhmän raportissa (2008) esitettyyn toiveeseen välittää tietoa tallien suunnittelusta, rakentamisesta ja ympäristöasioista.

Opasta voidaan tilata Suomen Hevostietokeskus ry:n verkkokaupasta 25 euron kappalehintaan ilman toimitusmaksua. Verkkokaupasta voi myös tilata oppaaseen lukuaikaa.

Laskun halutessaan asiakkaat (esim. yritys- ja yhteisöasiakkaat) voivat tilata julkaisun sähköpostilla (tietopankki@hevostietokeskus.fi), Hevostietokeskuksen kotisivun yhteydenottolinkistä tai työpäivisin puhelimitse 0440-986621. Tällöin laskuun lisätään 5 euron toimitusmaksu sekä yli 1 kg:n painoisista lähetyksistä postituskulut. Tilauksen yhteydessä tulee mainita laskutusosoite, tilaajan yhteystiedot ja  Y-tunnus.