Hevosten riittävästä vedensaannista on tärkeää huolehtia pakkaskeleillä 02.01.2017

Sivun tulostus

Vesi on hevoselle kaikista tärkein ravintoaine ja hevoset sietävät täydellistä veden puutetta huonosti. Riittävä vedensaanti on tärkeää nestetasapainon säätelyn ja ruuansulatuselimistön normaalin toiminnan kannalta. Liian pitkä väli rehunsyönnin ja veden juonnin välillä voi olla syy ruoansulatuskanavan häiriöihin ja mahdollisesti johtaa ähkyyn. Riittävästä vedensaannista on siis huolehdittava niin tallissa, ulkotarhassa, pihatossa kuin laitumellakin.

Hevoset vähentävät vedenkulutusta pakkasella, mikä lisää ummetusähkyn riskiä

Hevosten vedensaantiin kiinnitetään talvella vähemmän huomioita kuin kesällä vaikka riittävässä juomisessa onkin yleisimmin ongelmia juuri talvella. Talvella ulkotarhauksessa ja pihatoissa ongelmia aiheuttaa juomaveden jäätyminen eristämättömissä astioissa. Vaikka vesi pysyisi sulanakin, hevoset vähentävät lämpötilaltaan lähellä jäätymispistettä olevan veden kulutusta. Lämpötilan laskiessa pakkaselle hevoset vähentävät ylipäänsä vedenkulutusta noin 10 %. Kulutus vähenee luonnollisesti vielä enemmän, mikäli koko päivän tarhattavalla hevosella ei ole lainkaan juomavettä saatavilla.

Nestehukka onkin talvella merkittävä ähkyjen aiheuttaja. Vähentynyt vedenkulutus yhdistettynä kovalla pakkasella lisääntyvään karkearehujen kulutukseen johtaa helposti nestehukkaan ja ummetusähkyyn. Ummetusähkyä voidaan ennaltaehkäistä huolehtimalla hevosten riittävästä vedensaannista ja sen sopivasta lämpötilasta. Automaattiset juoma-astiat, joissa vesi pysyy sulana ja lämpimänä pakkasellakin, ovat suositeltavia ja suhteellisen edullisia.

Kuva: Hevosten riittävästä veden saannista on huolehdittava tarhattaessa myös talvella. Lumi ei korvaa sulaa juomavettä. 

Automaattiset juomakupit voivat jäätyä

Hevostalleissa kova pakkanen ja erityisesti lauhtuva sää voi aiheuttaa ongelmia automaattisten juomakuppien kanssa, mistä syystä niiden toiminta tulee tarkistaa päivittäin, jotta hevoset eivät jää vedettä. Pakkasen hellittäessä voi sattua myös putkirikkoja, kun vesiputkissa oleva jää alkaa lämmetä ja samalla laajentua ilman lauhtuessa. Mikäli tallissa on heikosti eritettyjä putkia, putkien jäätymistä ja vesivahinkoja kannattaa välttää tiputtamalla vettä. Mikäli putki jäätyy, kannattaa sulatuksessa kääntyä alan ammattilaisten puoleen.

Kuva: Pakkaskeleillä on tärkeää tarkistaa säännöllisesti, etteivät tallien ja pihattojen vesiputket ja automaattiset juoma-astiat ole jäätyneet.

Minkä verran hevonen tarvitsee vettä sisäruokintakaudella?

Kova pakkanen lisää hevosten energiantarvetta ja siten myös rehunkulutusta. Hevosen vedentarve on suoraan verrannollinen rehuista saatavan kuiva-aineen kulutukseen eli mitä vähemmän hevonen saa vettä rehuistaan, sitä suurempi on sen juomaveden tarve.

Kuiva-aineen määrä rehukilossa vaihtelee rehutyypeittäin. Sisäruokintakaudella tyypillisen kuivaheinä-väkirehu – ruokavalion kuiva-ainepitoisuus on korkea, sillä heinän kuiva-aineprosentti on yli 85. Kuiva-aineen lisäksi myös kuidun määrä vaikuttaa vedentarpeeseen. Hevosen syödessä karkearehua kasvien huonosti sulavat kuidut sitovat nestettä suolistoon muualta elimistöstä. Samalla lannan mukana poistuu elimistöstä runsaasti vettä. 

Aikuisella joutilaalla hevosella vedentarve on sisäruokintakaudella noin 5 l/100 elop. kg/vrk. Tiineys ei juurikaan lisää tarvetta, mutta imetys lisää tamman vedentarvetta 2-3 -kertaiseksi. Työskentely vaikuttaa tarpeeseen suuresti. Kevyt työ ei juurikaan lisää tarvetta, mutta kohtalaista ja raskasta työtä tekevillä hevosilla vedentarve voi nousta jopa kolminkertaiseksi ylläpitotarpeeseen verrattuna.

500 kg painavan hevosen keskimääräinen vedentarve +20 ºC lämpötilassa:

  • Joutilas hevonen  25 litraa vettä/vrk (vaihteluväli 21–29 litraa/vrk).
  • Tiine tamma 31 litraa vettä/vrk (27–35 litraa/vrk).
  • Imettävä tamma 51 litraa vettä/vrk (40–63 litraa/vrk).
  • Kohtalaista työtä tekevä hevonen 41 litraa vettä/vrk (36–46 litraa/vrk).
  • 1-vuotias varsa 19 litraa vettä/vrk (17–21 litraa/vrk).

Lisätietoa:

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi ilman lupaa on kielletty.