Pakkaset paukkuvat - varmista juomakuppien toimivuus! 22.02.2018

Sivun tulostus

Kylmä sää lisää runsaasti ulkona pidettävän hevosen karkearehun kulutusta ja tästä syystä myös juomaveden tarvetta. Liian vähäinen vedensaanti altistaa hevosen ummetusähkylle.

Juoma-automaattien toimivuus on syytä tarkistaa talvella päivittäin, jotta hevoset eivät jää ilman vettä. Muutos juomakuppiin tulevan veden virtausnopeudessa voi olla merkki jäätymisongelmasta!

Pitkään kestänyt pakkassää voi jäädyttää tallin vesiputket ja katkaista vedentulon. Erityisen tarkkana kannattaa olla sään lauhtuessa, jolloin vesiputkiin liittyvät ongelmat usein ilmenevät. Lumipeitteen vähäisyys edesauttaa vesijohtojen jäätymistä, sillä lumi toimii eristeenä myös putkille. 

Vesijohdon jäätymättömyys varmistetaan ensisijaisesti riittävällä asennussyvyydellä sekä eristämällä kriittiset kohdat kuten vesijohdon läpivienti rakennukseen. Tarvittaessa vesijohdon sulana pysymisen voi varmistaa sen yhteyteen asennettavan lämmityskaapelin avulla. Vesimittarin pitää olla lämpimässä tilassa.

Vesijohtojen jäätymistä voi ennaltaehkäistä valuttamalla vettä säännöllisesti. Ylimääräisestä vedenkulutuksesta aiheutuva kustannus on pieni verrattuna jäätyneiden putkien sulatuksen tai putkien halkeamisesta aiheutuvien vaurioiden korjaamisen kustannuksiin. Talvella on myös syytä muistaa sulkea tallin ovet niistä kuljettaessa.

Huomio! Jos tallin vesijohto jäätyy, kannattaa sen sulattamiseen käyttää ammattilaisen apua.

Juomakupin veden virtausnopeuden mittaaminen näytetään "Automaattisen juomakupin puhdistaminen" -videolla (kohdasta 2:25 alkaen).

Materiaaleja on tuotettu Tallit mobiiliaikaan - ja Tallinpitäjän verkkotietopaketti -hankkeissa.  

   

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman  lupaa on kielletty

22.2.2018