Tallitoimijan verkkoluennot -hanke ylitti odotukset 20.11.2017

Sivun tulostus

Suomen Hevostietokeskuksen Tallitoimijan verkkoluennot -hanke oli menestys osallistuja- ja katsojamäärissä mitattuna. Tavoitteet saavutettiin kirkkaasti! Hanke toteutettiin 1.3.2016-31.5.2017.

tallitoim.png

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa modernia, paikasta ja ajasta riippumatonta neuvontaa hevosalalla toimiville. Verkkoluentojen ensisijainen kohderyhmä olivat hevosyrittäjät, tallityöntekijät, valmentajat, kengittäjät ja eläinlääkärit.

Hevostietokeskus tuotti valmennuksesta, kengityksestä, ruokinnasta, hevosten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä ympäristoasioista yhteensä 28 neuvontavideota. Aiheisiin liittyviä tietosivuja tuotettiin runsaat kaksikymmentä.

kengitys.pngVideot avattiin kevättalvella 2017 kaikkien nähtäville YouTube:ssa. Katselumäärät ovat kasvaneet jatkuvasti ja ylittäneet jo 50 000 rajan. Keskimäärin videoita on katseltu 1800 kertaa, muutamia jopa kymmeniä tuhansia kertoja. Hankkeen nyt päätyttyä voidaan todeta, että verkkoon tuotetut videot ovat tehokas neuvonnan väline. Hevostietokeskuksella on suunnitelmissa jatkaa modernia neuvontatyötä uusilla videoilla ja ideoilla! Videot ovat katsottavissa Hevostietokeskuksen sivuilla http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?id=1094. 

Hanketta rahoittivat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Tavoitteena oli erityisesti mahdollistaa harvaan asutuilla alueilla toimivien hevostallien osallistuminen.