ISES ROME 2018: Miksi hevonen jauhaa leukojaan koulutettaessa? 26.10.2018

Sivun tulostus

Onko huulien nuoleminen (licking) ja leukojen jauhaminen (chewing) merkki hevosen nöyrtymisestä vai sen kokemasta stressistä?

Toisinaan hevoset nuolevat huuliaan tai jauhavat olematonta rehua leuoissaan, kun niitä koulutetaan. Tällaista käyttäytymistä on pidetty merkkinä siitä, että hevonen oppii tai osoittaa hyväksyntää kouluttajalleen. Syyskuussa pidetyssä ISES ROME 2018 -kokouksessa esitellyn tuoreen tutkimuksen tulosten mukaan ravitsemukseen liittymätön huulien lipominen ja ”leukojen jauhaminen” on luonnollista käyttäytymistä, jota esiintyy stressaavan tilanteen jälkeen.

Norjalaistutkijat Margrete Lie ja professori Ruth Newberry Norjan luonnontieteiden yliopistosta selvittivät huulien nuolemisen (licking) ja ravitsemukseen liittymättömän ”leukojen jauhamisen” (non-nutritive chewing) ilmenemistä osana villihevosten sosiaalista käyttäytymistä luonnon olosuhteissa. Lie ja Newberry tekivät 80 tunnin ajan havaintoja luonnonvaraisen hevoslauman käyttäytymisestä Ecuadorissa ja keräsivät 220 käyttäytymisjakson aineiston huulien nuolemista ja leukojen jauhamista sisältävän käyttäytymisen esiintymisestä.

Tutkijat halusivat selvittää onko ravitsemukseen liittymätön leukojen jauhaminen 1) uhkaavan käytöksen kohteeksi joutuvan hevosen antama merkki sitä uhkaavalle hevoselle vai 2) hevosilla esiintyvää käyttäytymistä stressaavan tilanteen ja rentoutumisen välillä.

Tulokset olivat mielenkiintoisia; havaittiin, että syömiseen liittymätöntä ”leukojen jauhamista” ilmeni sekä toista hevosta uhkaavasti lähestyvällä hevosella että uhkauksen kohteena olevalla hevosella. Leukojen jauhamista esiintyi itse asiassa useammin uhkailijalla kuin uhattavalla, joten oletus siitä, että kyseinen käyttäytyminen olisi merkki nöyrtymisestä, ei pidä tutkimuksen tulosten perusteella paikkaansa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös esiintyykö hevosilla syömiseen liittymätöntä leukojen jauhamista silloin, kun hevosen olemus muuttuu jännittyneestä rentoutuneeksi. Valtaosassa havaintoja hevoset olivat jännittyneitä ennen leukojen jauhamiskäyttäytymisen ilmenemistä ja rentoutuneita sen jälkeen. Tästä pääteltiin, että syömiseen liittymätön leukojen jauhaminen voi olla yhteydessä hevosen yritykseen lisätä syljeneritystään, sen jälkeen kun sen suu on kuivunut stressaavassa tilanteessa.

Norjalaistutkijoiden tulokset osoittavat, että ravitsemukseen liittymätöntä huulien nuolemista ja leukojen jauhamista ilmenee hevosella stressaavan tilanteen jälkeen ja kyseistä käyttäytymistä voidaan hyödyntää käyttäytymisindikaattorina stressaavien tilanteiden tunnistamisessa.

Lehdistötiedote: ISES MEDIA RELEASE, ISES ROME 2018: Licking and chewing – submission or stress? https://equitationscience.com/media/licking-and-chewing-submission-or-stress

Abstrakti:  Lie M., Newberry R.C., 2018: Horse communication: what does non-nutritive chewing mean? Julkaisussa Proceedings of the 14 th international conference. Equitation Science 150 years after Caprilli: theory and practice, the full circle, September 21-24, 2018, Roma, Italy. Proceedings edited by S. McDonnell, B. Padalino, P. Baragli, s. 49.

Materiaali on koottu Solmut auki - alueellinen neuvontapilotti -hankkeessa.

   

26.10.2018