Solmut auki -hankkeen kuulumisia 03.05.2019

Sivun tulostus

SOLMUT AUKI - alueellinen neuvontapilotti -hanke (1.10.2017 – 31.10.2019)

Suomen Hevostietokeskus ry toteuttaa hevostalousalan toimijoille suunnattua neuvontapilottia yhteistyössä jäsenliittojensa kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää hevostalousalan neuvonnalle uusi malli, jossa digitaalinen neuvonta ja erityisasiantuntijoiden sekä alueellisten toimijoiden osaaminen yhdistetään hevostalousyrittäjien ja tallityöntekijöiden työhön liittyvien ajankohtaisten kysymysten ratkaisemiseksi. 

Hevosjalostusliittojen alueilla on järjestetty yhteensä 33 neuvontatilaisuutta ja joitakin tilaisuuksia on vielä tulossa! Solmut auki -tilaisuuksiin on osallistunut tähän mennessä n. 1150 henkilöä. Keväällä 2019 järjestetyissä demoissa, luennoissa ja teemapäivissä on perehdytty mm. hevosen ruokinnan suunnitteluun HOPTI-ruokinnansuunnitteluohjelman avulla, hevostallien palo- ja liikenneturvallisuusasioihin, varsan kavion hoitoon ja jalka-asentovirheiden korjaamiseen sekä hevosten rakenteeseen ja jalkaterveyteen. Kouluttajina hankkeen neuvontatilaisuuksissa ovat toimineet mm. paikalliset hevosvalmennuksen, eläinlääkinnän ja kengityksen asiantuntijat sekä pelastuslaitosten ja poliisin edustajat. Hevosen rakennearvostelusta luennoi kevään tilaisuuksissa Suomen Hippos ry:n puheenjohtajatuomari, MMM Outi Ruottinen, joka toimii Etelä-Savon Hevosjalostusliiton toiminnanjohtajana.

Hankkeen tiedotuslistalla on lähes 1600 hevosalan toimijaa, joille on lähetetty kuukausittain digitaalisia tietopaketteja tallityöhön liittyvistä ajankohtaisista aiheista (yhteensä 28 tietopakettia). Kevään 2019 materiaaliaiheita ovat olleet hevosten urheilukoulu (3 osaa), hevosten lämmöneristys, tallin ensiapu, turvallinen hevoskuljetus ja varsojen jalka-asentojen korjaaminen.

Solmut auki – alueellinen neuvontapilotti -hankkeessa on tuotettu mm. seuraavat videot:

 1. Kuivikkeiden käyttökustannukset
 2. Eri-ikäisten hevosten loisnäytteet
 3. Hevosen veden tarve
 4. Hevosen jalkojen kylmäys
 5. Hevosten erilaiset kenkätyypit
 6. Orpovarsan ja keinoemon yhdistäminen
 7. Hevoslaitumen perustaminen
 8. Hevosen muovikengät ja välipohjat
 9. Hevosen jalkojen kylmäkompressiohoito
 10. Tallin paloturvallisuus
 11. Hevosen lääkekirjanpito
 12. Tallin ensiapu

Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Pilotti on suunnattu kyseisten ELY-alueiden talliyrityksille ja niiden työntekijöille, hevosalaan liittyvien palvelujen tuottajille sekä neuvojille. Osallistujille toimitettava sähköinen materiaali sekä neuvontatilaisuuksiin osallistuminen on ilmaista. 

Solmut auki -hankkeen tilaisuuksista julkaistaan tietoa mm. alueen hevosjalostusliittojen ja Hevostietokeskuksen facebook-sivuilla. Hankkeen tiedotuslistalle voi edelleen ilmoittautua osoitteeseen hevostietokeskus@hevostietokeskus.fi (mainitse kotipaikkakunta ilmoittautumisen yhteydessä). 

Lisätiedot: projektipäällikkö Sanna Airaksinen, Suomen Hevostietokeskus ry (sanna.airaksinen@hevostietokeskus.fi)