Hevosenpitäjän ja pitopaikan rekisteröinnistä 07.08.2019

Sivun tulostus

Jokaisen hevosenpitäjän ja hevosen pitopaikan on rekisteröidyttävä!

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) velvoittaa ilmoittamaan hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi. Ilmoitus on tehtävä yhdestäkin hevoseläimestä (hevonen, poni, aasi, seepra sekä näiden risteykset). Asetus astui voimaan 20.4.2017 ja ennen em. ajankohtaa aloitetusta hevoseläinten pidosta on ilmoitettava viimeistään 31.12.2020. 

Ilmoitus sähköisesti tai lomakkeella

Hevosen ja ponin pitäjän ja pitopaikan tiedot voi ilmoittaa sähköisesti osoitteessa epr.ruokavirasto.fi, josta löytyy Ruokaviraston julkaisema eläintenpitäjä-, pitopaikka- ja haaskapaikkarekisterin sähköisen asioinnin sovellus. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Yksityishenkilönä toimivan eläintenpitäjän tiedot ilmoitetaan henkilötunnuksella; jos eläintenpitäjänä toimii maatila tai yritys, käytetään rekisteröitymisessä ensisijaisesti maatilatunnusta tai yritystunnusta.

Huomio! Yritystunnuksella toimivat eläintenpitäjät eivät voi toistaiseksi asioida sähköisen asioinnin kautta, vaan toimintaan liittyvät ilmoitukset tehdään lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai aluehallintovirastoon (yritystunnuksella toimivien sähköinen asiointi mahdollistuu Ruokaviraston mukaan myöhemmin tänä vuonna). Myös muut toimijat voivat halutessaan ilmoittaa tiedot sähköisen asioinnin sijaan lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 

Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva hevoseläinten pito

Hevosenpito katsotaan ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi silloin kun täysikasvuisia hevosia on yhteensä vähintään kuusi. Ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan hevosenpidon osalta tulee ilmoittaa myös eläinsuojelulainsäädännön edellyttämät tarkemmat tiedot esim. eläinten hoidon järjestämisestä ja hoidosta vastaavan henkilön pätevyydestä. Tiedot voi ilmoittaa sähköisessä asiointisovelluksessa joko erillisessä tekstikentässä tai liitteenä (liitteeksi esim. erikseen täytetty Aluehallintoviraston lomake "Ilmoitus laajamittaisesta eläinten pidosta").

Tarkemmat tiedot ja ohjeistus hevoseläinten pitoon liittyvistä rekisteröintivaatimuksista sekä ilmoituksiin liittyvät lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta: Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti, Eläintenpitäjärekisteri