Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Suomen Hevostietokeskus ry:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Hevostietokeskus ry
Osoite: Hingunniementie 98, 74700 Kiuruvesi
Muut yhteystiedot: hevostietokeskus@hevostietokeskus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Anna-Mari Olbricht
Postiosoite: Hingunniementie 98, 74700 Kiuruvesi
Sähköpostiosoite: anna-mari.olbricht@hevostietokeskus.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Hevostietokeskus ry:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin, markkinoinnin ja neuvonnan sekä muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Suomen Hevostietokeskus ry:n jäseniä, asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöitä tai työntekijöitä, rekisterinpitäjään yhteydessä olleita henkilöitä, Suomen Hevostietokeskus ry:n verkkosivuston vierailijoita tai tiedotekirjeiden vastaanottajia. 

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • Asiakkuuteen liittyvät perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä tilaukseen ja asiakkuuden hoitoon liittyvät muut tiedot.
  • Ostotapahtuma- ja asiointitiedot Hevostietokeskuksen sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, sekä yhteydenotot Hevostietokeskuksen työntekijöihin ja palveluihin sekä uutiskirjeen tilaamiseen/vastaanottamiseen liittyvät tiedot.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisena pidettävää tietoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Henkilöiltä itseltään yhteydenoton yhteydessä, palveluun rekisteröidyttäessä, ostotapahtuman yhteydessä sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
  • Suostumuksella henkilöltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

7. Tietojen luovutukset

Emme luovuta tietoja muille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU tai ETA alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto koskee tilaisuuksiin osallistuvilta kerättyjä listoja Euroopan Unionin rahoittamissa hankkeissa.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin jotka ovat suojattuja.

10. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hevostietokeskus@hevostietokeskus.fi otsikolla “Henkilön etunimi sukunimi – henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tällainen oikeus voi olla esimerkiksi sopimuksen täytäntöönpanoa varten, jotta voimme toimittaa hankkimasi palvelun. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

MARKKINOINTIVIESTINNÄN PERUUTUS JA MARKKINOINTIKIELTO

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä tai ottamalla suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme.

11. Yksityisyydensuoja

Kunnioitamme yksityisyyttäsi.

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.