Hevosen hävittäminen

Hevosen teurastaminen

Hevonen voidaan teurastaa elintarvikkeena käytettäväksi, kun se on rekisteröity (tunnistusasiakirja eli passi on oltava mukana teurastamolle vietäessä), eikä sitä ole lääkitty tuotantoeläimille kielletyillä aineilla.

Hevosen elopainosta noin puolet on lihaa. Liha voidaan joko hyväksyä kokonaan tai osittain elintarvikkeena käytettäväksi tai hylätä kokonaan. Hylkäämisperusteita ovat mm. vakava sairaus, suuri kasvainten määrä, hevosen lääkintä tai sen kuihtuneisuus.

Hevosta, jonka teurastamista ei ole kielletty, saa lääkitä vain tuotantoeläimille hyväksytyillä lääkeaineilla, sekä hevoselle välttämättömillä lääkeaineilla, jotka on lueteltu ns. hevoslääkelista-asetuksessa (Komission asetus (EU) 122/2013). Hevoslääkelistassa mainitulla lääkeaineella lääkityn hevosen saa teurastaa elintarvikekäyttöä varten kuuden kuukauden varoajan kuluttua. Hoitavan eläinlääkärin on tehtävä kyseisestä lääkityksestä merkintä hevosen tunnistusasiakirjaan. 

Rekisteröimätöntä hevosta saa lääkitä vain tuotantoeläimille hyväksytyillä lääkevalmisteilla. 

Hevonen asetetaan elinikäiseen teurastuskieltoon, kun sen lääkinnässä käytetään tuotantoeläimille kiellettyjä lääkeaineita. Eläinlääkärin on saatava hevosenomistajalta suostumus hevosen lääkitsemiseen teurastuskiellon aiheuttavalla lääkeaineella. Elinikäiseen teurastuskieltoon johtavia lääkeaineita ovat mm. metronidatsoli ja kloramfenikoli. Vastuu teurastuskiellon lisäämisestä hevosen passin myöntäneen elimen tietokantaan (esim. Suomen Hippos ry) on aina eläimen pitäjällä. Jos kyse on Hippoksen tietokannassa olevasta hevosesta, hevosen pitäjä ja eläinlääkäri voivat sopia, että eläinlääkäri merkitsee tiedon Heppa-järjestelmän kautta. Omistaja voi myös tehdä hevosen passiin teuraskieltomerkinnän riippumatta hevoselle annetuista lääkityksistä. Tässä tapauksessa hevosen passi on lähetettävä tietojen päivitystä varten passin myöntäneelle toimielimelle 14 päivän sisällä kiellon kirjaamisesta passiin.

Lisätietoja hevosiin liittyvistä ohjeista löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Fimea:n luettelo lääkeaineista ja ihmisille tarkoitetuista valmisteista, joita saa määrätyin ehdoin käyttää tuotantoeläimillä. Dnro 000153/06.08.00.18/2019

Lisätietoa teurastusta koskevasta ketjuinformaatiosta.

Hevosia vastaanottavia teurastamoja:

Hautausmaat ja krematoriot:

Eläinten hävityslaitos:

Hevosen hautaaminen

Hevosen hautaaminen on sallittua koko Suomessa tietyin ehdoin.

  • Hautaamisesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.
  • Hevosta ei tulisi haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle tai 250 m lähemmäs kaivoa eikä vesistöön viettävään rinteeseen.
  • Ruhoa ei tule haudata alueelle, joka tullaan kyntämään pian hautaamisen jälkeen.
  • Kuollut eläin tulisi haudata vähintään yhden metrin syvyyteen ja peittää välittömästi hautaamisen jälkeen, niin että ketut, rotat ja muut eläimet eivät pääse käsiksi haudattuun eläimeen. 
  • Tarvittaessa ruho on kalkittava tai käsiteltävä desinfiointiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi.
  • Ruhoa ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.
  • Lisätietoja aiheesta antavat kunnaneläinlääkärit ja kunnan ympäristönsuojelusihteerit.
  • Ruokaviraston ohjeistus kuolleiden eläinten hautaamiseen liittyen osoitteessa: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/hautaaminen/

Hevosen hautaamista säätelevät mm. Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015), Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY N:o 1069/2009) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (sivutuoteasetus) ja sen toimeenpanoasetus (EU) N:o 142/2011 sekä kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset ja ympäristönsuojelumääräykset.

 

Päivitetty 26.9.2022

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK