Hevosalan vaikuttavuus

Hevosala työllistää – se tuottaa palveluja, jotka antavat käyttäjälleen elämyksiä, virkistävät, ehkäisevät syrjäytymistä ja lisäävät terveyttä. Osa toiminnasta on keskittynyt taajamien läheisyyteen, mutta hevosharrastajia ja hevosalaan liittyviä yrityksiä on myös harvemmin asutuilla alueilla. Hevosen ja ihmisen hyvinvoinnin lisääminen ovat alan keskeisiä tavoitteita. Läheltä löytyvät harjoitus- ja kilpailumahdollisuudet sekä tallinpitoon tarvittavat tukipalvelut, samoin kuin resurssitehokkuus ja kasvipeitteisten alueiden vaaliminen, ovat tärkeitä sekä tallien että hevostoiminnan ympäristövaikutusten kannalta.

Hevosalan vaikuttavuuden arvioimisen, osoittamisen ja kehittämisen pohjaksi tarvitaan luotettavaa, ajantasaista tietoa, joka perustuu viranomaisten ylläpitämiin rekistereihin ja asiantuntijoiden tekemiin selvityksiin. Seuraavassa esitellään valikoima aihealueeseen liittyviä julkaisuja. Julkaisut ovat julkaisujärjestyksessä siten, että viimeisimpänä ilmestynyt on listan ensimmäisenä.

 

Hevostalouden hiilivirrat ja tarvittavat parannusehdotukset

Hevostietokeskuksen toteuttama selvitys antaa kokonaiskuvaa suomalaisen hevostalouden hiilivirroista sekä tekee ehdotuksia ratkaisuista, joiden avulla hevostalouden hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää, jotta tallien toimintaympäristö voidaan turvata ilmaston muuttuessa. Selvitys pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen, tallihaastatteluihin Pohjois-Savossa sekä hevosenomistajille suunnatun valtakunnallisen hevosten kuljetuskyselyn tuloksiin. Lisäksi aineistona on käytetty viranomaisilta ja hevosalan organisaatioilta saatuja tietoja.

Lisätiedot: Suomen Hevostietokeskus ry, 2023. Hevostalouden hiilivirrat ja tarvittavat parannusehdotukset. 31 s.

 

Hevostalous lukuina 2022 

Hevostalous lukuina -tilastojulkaisu sisältää mm. hevosurheilun, kasvatuksen, hevosen kuntoutus- ja terapiakäytön, hevostalouteen kohdistuvien maataloustukien, teurastuksen ja hevosenlihan sekä rehujen tuonnin tunnuslukuja vuonna 2022. Lisäksi löytyy mm. listat hevosalan koulutuksen järjestäjistä, hevosklinikoista ja hevosalan järjestöistä, organisaatioista, sidosryhmistä ja viranomaistahoista. Julkaisussa kerrotaan myös hevospitopaikkojen määrät eläintenpitäjärekisterissä seutukunnittain.

Lisätiedot: Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkosto (Hippolis, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, Luke Hevostalous), 2023. Hevostalous lukuina 2022. Toim. Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry

 

Selvitys hevosalan vaikuttavuudesta

Hevosalan vaikuttavuusanalyysissä tarkastellaan hevosalan merkitystä syrjäytymisen riskin vähentämisen, hyvinvoinnin tukemisen, aluetaloudellisten vaikutusten, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen ja hiilensidonnan edistämisen näkökulmista.  Vaikuttavuusanalyysin tilaajia ovat Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto sekä MTK ja sen toteutti Gaia Consulting. Analyysi on toteutettu SROI-menetelmällä ja sen aineistona on käytetty laajasti sekä alan sisäistä että ulkopuolista tietoa sekä taustahaastatteluita. Työ toteutettiin 10/2022–2/2023.

Lisätiedot: MTK, Maaseudun edunvalvonta, 2023. Selvitys: Hevosalan arvo yhteiskunnalle satoja miljoonia euroja vuodessa. Tiedote 27.2.2023.

Suomen Ratsastajainliitto ry, 2023. Hevosala vaikuttaa – Vaikuttavuusanalyysin yhteenveto ja taustadata, helmikuu 2023.

Suomen Hippos ry, 2023. Hevosala vaikuttaa: Mahdollista hurahtaminen hevosiin – saat elinvoimaa ja kelpo yhteiskunnan jäsenen.

 

Vastuullista ja elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta Suomessa

Maa- ja metsätalousministeriö asettama työryhmä selvitti hevostalouden tilannetta ja sen kehittämisen mahdollisuuksia toimiaikanaan 19.10.2021-30.6.2022. Työryhmä esittää loppuraportissaan lukuisia toimenpiteitä ravitalouden kehittämiseksi. Esitetyt toimenpiteet liittyvät hevosalan tukikäytäntöihin, päätöksentekorakenteisiin, kilpailutoiminnan profilointiin sekä kilpailutarjontaan.

Lisätiedot: Vastuullista ja elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta Suomessa selvittävä työryhmä (puheenjohtaja Juha Vidgrén, jäsenet Jaana Husu-Kallio ja Matti Lakkisto, sihteeri Ville Toivonen), 2022. Vastuullista ja elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta Suomessa selvittävän työryhmän loppuraportti. Maa- ja metsätalousministeriö, 29.6.2022. 16 s.

 

Hevostalous maatiloilla

MTT Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa tarkastellaan hevostaloutta sitä päätuotantosuuntanaan harjoittavilla maatiloilla. Tavoitteena oli selvittää hevostalouden merkitystä maatiloille sekä hevostilojen rakennetta ja taloutta. Hevostiloilla harjoitettiin hevostalouden päätoimintamuodoista yleisimmin kasvatusta ja ravivalmennusta. Paras tulokehitys oli kuitenkin hevosten hoitopalveluissa.

Lisätiedot: Tiilikainen S., 2004. Hevostalous maatiloilla. MTT:n selvityksiä 67. 110 s.

 

Hevostalous – merkitys ja tulevaisuus Suomessa

Hevostietokeskuksen tutkimushankkeen tuloksena julkaistussa selvityksessä tarkastellaan elinkeinorakennetta ja hevostalouden merkitystä. Tärkeimpiä selvitettäviä tunnuslukuja olivat hevosalan yritysten määrä, työllisyysvaikutukset sekä hevosalan rahavirtojen arviointi. Kansainvälisten vertailujen avulla pyrittiin etsimään tulevia kehitystrendejä. Toisena keskeisenä tavoitteena oli selvittää alan ongelmia ja esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Kolmantena tavoitteena oli koota tietoa kaikilta hevosalan sektoreilta, jotta alan kehittämispanokset voidaan suunnata siten, että pystytään jatkossa varmistamaan:

  • kannattavan kotimaisen ja kansainvälisen liiketoiminnan harjoittaminen
  • alan työvoiman saatavuuden ja koulutusmahdollisuudet
  • mahdollisuuden harjoittaa hevostaloutta tasapuolisesti eri osissa maata
  • hevosten käytön nuorten kasvatus- ja liikuntatyössä.

Lisätiedot: Heiskanen M.-L., Klemola I., Kumpulainen M. ja Kauppinen P., 2002. Hevostalous – merkitys ja tulevaisuus Suomessa. Hevostietokeskus, Ylä-Savon ammattiopisto, 2. painos. 84 s. Saatavissa mm. Kansalliskirjastosta ja Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastosta.

 

Sivu lisätty 21.2.2024/SA

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.