Hanketoiminta

Hevostietokeskus on merkittävä hevosalan hanketoimija. 

Toimimme vuosien 1997-2007 aikana Ylä-Savon ammatillisen koululutuksen kuntayhtymän hankeorganisaationa. Kuntayhtymän aikana toteutettiin seuraavat hankkeet:

Hevostalouden kehittäminen - Hevostietokeskus 1998-1999

Hevostietokeskuksen toiminnan ja asiantuntijakoulutuksen käynnistäminen. Kuivikemateriaaleja ja lantahuoltoa käsittävä työ käynnistyi, samoin heinäntuotantoon ja rehuhygieniaan liittyvät selvitykset.

Hevostalouden menestystekijät 2000-2003

Hankkeessa toteutettiin koulutusta tukevien palvelujen rakentaminen Ylä-Savon ammattiopiston yhteyteen (hevosklinikka ja valmennustestausyksikkö, monikäyttötalli, sekä vanhan päärakennuksen saneeraus opetustilaksi). Koulutuskokeilujen avulla käynnistettiin ammattitutkintokoulutus ja seppäkoulutusta kehitettiin. Yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa tutkittiin valmennus-, lisääntymis-, talous- sekä ympäristöasioita. Toteutettiin Heinämestarit -koulutus. Raviratojen toiminnanjohtajille järjestettiin osin kansainvälisesti toteutettu koulutusohjelma.

Hevostietokeskus - koulutuksen ja neuvonnan kehittämisyksikkö 2003-2004 ja Equine Studies 2005-2006

Molemmat hankkeet sisältävät erilaisia kurssikokonaisuuksia talliyrittäjille ja oppilaitoksille sekä oppilaitosten opettajille. Hankkeissa valmisteltiin myös erikoisammattitutkintokoulutusten pilotteja. Asiantuntijakoulutusta toteutettiin tekemällä hevostallien kuivike- ja lantahuoltoon sekä varsojen pihattohoitoon ja hevosten valmennusfysiologiaan liittyviä tutkimuksia.

Tietopankki 2005-2006 ja Verkkopalvelu-hanke 2006-2007

Näissä hankkeissa kehitettiin pohjaa sähköisen neuvonnan toteuttamiselle tuottamalla eri aihealueiden asiantuntijoiden laatimia kirjoituksia. Samalla järjestettiin ajankohtaisista aiheista luentotilaisuuksia, tuotettiin suunnittelupalveluja talliyrityksille sekä testattiin mm. laidunnurmiseoksien maittavuutta.  
                   

Suomen Hevostietokeskus ry:n aikana toteutetut hankkeet:

Hevossairaalahanke 2009-2010 Hevosten hyväksi 2009-2013

Laadittiin suunnitelma eläinsairaalan perustamiseksi Pohjois-Savoon. Suunnitelma sisälsi myös korkeatasoisesti varustetun eläinlääkintäauton. Hankkeeseen liittyi myös Eläinterveyden tekijät -hankkeen suunnittelu eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen kehittämiseksi Pohjois-Suomessa.

Hevosten hyväksi 2009-2013

Välitettiin uutta tietoa talliyrittäjille ja työntekijöille neuvontatilaisuuksien kautta sekä sähköisesti. Keskeisiä aiheita olivat hevosten ruokinta ja hoito, terveys, kasvatus sekä tallien turvallisuus. Tuotettiin neljä neuvontaopasta ja talouslaskuri.

Hevosexpertit 2010-2013

Hevos- ja maatalousalan neuvontajärjestöjen edustajia perehdytettiin kotimaassa ja ulkomailla hevoskasvatukseen, tallirakentamiseen ja miljöösuunnitteluun. Keskeisiä teemoja olivat myös eläinten hyvinvointi ja terveys, henkilöstön työterveys- sekä turvallisuusasiat.

Hevosten terveydenhuollon kehittämishanke 2011-2013

Hankkeessa selvitettiin hevosten terveydentilaa, ruokintaa ja hoitoa erilaisissa talliyksiköissä. Selvityksen perusteella laadittiin sähköinen tallin terveysohjelma, jota voidaan käyttää hevosten terveydenhuollon työkaluna. Yhteistyötahoina oli valtakunnallisia ja alueellisia alan organisaatioita.

Hevosten terveydeksi -hanke 2013-2015

Tutkittiin pihattovarsojen hengitystiesairauksia ja terveyttä yhteistyössä HY:n eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Eviran kanssa. Työterveyslaitoksen Kuopion yksikön ja Itä-Suomen yliopiston kanssa selvitettiin kuivikkeiden pölypitoisuutta ja maneesien sisäilman laatua. Selvitettiin myös ratsutallien tapaturmia, ratsuhevosten työn kuormittavuutta sekä niiden jalka- ja selkäterveyttä.

Tallinpitäjän verkkotietopaketti 2015 ja Tallit mobiiliaikaan 2015-2016

Hankkeissa keskityttiin digitaalisen neuvonnan kehittämiseen hevosten ruokinnasta, hoidosta ja valmennuksesta sekä tallinhoidosta ja toiminnan turvallisuudesta. Päätavoitteena oli oikean ja tarkastetun uuden tiedon välittäminen, koska internet on tulvillaan tarkastamatonta ja jopa harhaanjohtavaa tietoa.

Tallitoimijan verkkoluennot 2016-2017

Hanke suunnattiin hevosyrittäjille ja heidän työntekijöilleen sekä hevosalaan liittyville palvelujen tuottajille, joilla on vaikeuksia osallistua erilaisiin koulutustilaisuuksiin pitkien välimatkojen johdosta. Tallitoimijan verkkoluennot muodostivat hevostiedon verkkokurssin, jota saattoi seurata mobiililaitteilta tai omalta tietokoneelta paikasta ja ajasta riippumatta. Kurssi koostui kolmesta osiosta; 1. Hevosten hyvinvointi ja ruokinta, 2. Valmennus ja kilpahevosen kengitys, 3. Hevosten ja talliympäristön hoito. Eläinlääkintä ja taloudelliset kysymykset olivat myös mukana kurssin eri osioissa.

Varsasta terveeksi kilpahevoseksi 2016-2017

Hankkeen välitettiin tietoa videoiden avulla niistä asioista, joilla on keskeinen merkitys varsojen kasvatuksen ja valmennuksen onnistumisessa. Videot käsittelevät mm. pikkuvarsan ongelmia syntymän jälkeen, siitostamman ja vieroitetun varsan ruokintaa, pihattokasvatusta ja hengitystieterveyttä, osteokondroosia, sekä rasitusvammojen ehkäisyä. Hankkeessa tuotettiin myös valmentaja Tuomas Korvenojan haastattelusarja nuorten hevosten valmentamisesta yhteistyössä Keski-Suomen hevosjalostusliiton kanssa.

Solmut auki – alueellinen neuvontapilotti 2017-2019

Suomen Hevostietokeskus ry:n ja Pohjois-Savon Hevosjalostusliitto ry:n, Pohjois-Karjalan Hevosjalostusliitto ry:n, Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry:n, Etelä-Savon Hevosjalostusliitto ry:n, Kymen-Karjalan Hevosjalostusliitto ry:n ja Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n yhteistyönä toteutetun hankkeen päätavoitteena oli kehittää uusi neuvonnan malli, jossa digitaalinen tiedonvälitys ja alueellinen neuvonta yhdistetään. Tiedonvälityksen painopisteinä olivat 1. tallitoiminnan turvallisuus, 2. hevosten ja työntekijöiden terveys, 3. hevosten kasvatus ja valmennus sekä 4. kestävä talliympäristö, joilla kaikilla edistetään yritysten taloudellista toimintaa. Hankkeessa hyödynnettiin ja täydennettiin aiemmin tuotettuja sähköisiä materiaaleja ja työkaluja. Tallitoimijoille lähetettiin sähköpostitse digitaalisessa muodossa olevia tietopaketteja tallityössä esiintyvien ajankohtaisten kysymysten ratkaisemiseksi. Lisäksi hevosjalostusliitot järjestivät alueillaan neuvontatilaisuuksia.

Hevostoimijat – yhteistyöhanke 2020-2021

Hevostietokeskuksen, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja eläinsairaalan asiantuntijoiden yhteistyöllä haettiin ratkaisuja hevosten terveyteen ja hoitoon sekä hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Seurattiin mm. erilaisissa olosuhteissa pidettyjen ja vierotettujen varsojen hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvun kehitystä. Selvitettiin karsinakoon merkitystä hevosten lepoon ja ähkyn riskejä kartoitettiin kyselytutkimuksella.

Hevostallien hiilivirrat 2022-2023

Suomen Hevostietokeskus ry:n, Suomen Hippos ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n yhteistyönä toteutettu hanke selvitti erilaisten talliyritysten toiminnan hiilivirrat ja laati kehittämisehdotuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Hankkeessa tuotettiin tietoa ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen keinoista hevostalleille ja alan toimijoille. Tarkastelun kohteena olivat mm. hevosten ulkoilutuksen järjestäminen, tallin rehu-, energia- ja vesitalous, lantahuolto ja uudet tarttuvat taudit. Hankkeessa kerätyn tiedon perusteella selvitettiin kokonaiskuvaa suomalaisen hevostalouden hiilivirroista ja tehtiin ehdotuksia ratkaisuista, joiden avulla hevostalouden hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää, jotta tallien toimintaympäristö voidaan turvata.

 

Esimerkkejä hanketyön tuloksista:

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.