VARSASTA KILPAHEVOSEKSI

Sivun tulostus

Hevostietokeskuksen tuottama Youtube-videosarja käsittelee kasvavan varsan terveyttä, hoitoa, ruokintaa ja valmennusta. Videoluennot on tuotettu vuosina 2016-2017 Varsasta terveeksi kilpahevoseksi -hankkeessa, jota rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö maatilatalouden kehittämisrahastosta. 

´

 

 

©Suomen Hevostietokeskus ry 2017