Lantanäytteet

Sivun tulostus

Hevosen lantanäytteet tutkitaan madonmunien varalta. Tutkimuksessa lasketaan lannassa esiintyvien madonmunien määrä grammassa ulostetta (epg = eggs per gram) sekä tunnistetaan  loislajit munien perusteella.

Kaikista hevosista otetaan lantanäyte keväällä ennen laitumelle laskua ja syksyllä laidunkauden lopulla esim. elokuussa. Aikuisista hevosista, joiden molemmat näytteet ovat puhtaat, riittää jatkossakin kaksi näytettä vuodessa (kevät ja syksy). Niistä aikuisista hevosista, joiden syksyn näytteessä loismunien määrä on yli 200 epg, otetaan ylimääräinen näyte tammi/helmikuussa (kuitenkin niin, että heisimatolääkityksestä on kulunut vähintään 2 kk).

Pikkuvarsoista otetaan ensimmäinen lantanäyte ennen ensimmäistä loishäätöä noin kymmenen viikon iässä. Seuraava näyte otetaan ennen syksyn heisimatohäätöä. Jos varsa on aikaisin keväällä syntynyt, kannattaa kesällä ottaa yksi ylimääräinen näyte varsan ollessa noin 4 - 5 kk:n ikäinen. Talven aikana varsasta otetaan 1-2 näytettä ja keväällä ennen laitumelle laskua yksi näyte. Varsan lantanäyte otetaan aina juuri ennen seuraavaa suunniteltua loislääkitystä. Varsalta otetaan lisäksi aina näyte jos sillä ilmenee sisäloisille tyypillisiä oireita kuten ripulia tai yskää, jonka aiheuttajasta on epäselvyyttä. Pikkuvarsojen näytteenottosuunnitelmaa muokataan tarvittaessa saatujen tulosten perusteella esim. jos varsan näytteet ovat toistuvasti puhtaita eikä ulosteissa havaita suolinkaisia loislääkityksen jälkeen voidaan näytteenottokertoja vähentää. Toisaalta, jos varsoja pidetään olosuhteissa joissa tartuntapaine on suuri (esim. varsapihatot) ja varsoissa on paljon loisia, voi edellä esitettyä tiheämpi näytteenotto olla tarpeen.

Nuorista hevosista otetaan näytteitä aikuisia hevosia useammin. 1 – 3-vuotiaista otetaan näyte keväällä ennen laidunkauden alkua ja yksi näyte laidunkauden puolessa välissä heinä/elokuussa. Seuraava näyte otetaan loppusyksyllä laidunkauden päätyttyä ennen heisimatohäätöä.  Talven aikana esim. tammikuussa otetaan yksi näyte ainakin sellaisista nuorista hevosista, joiden aiemmista näytteistä on löytynyt suolinkaisen munia tai näytteen epg-arvo pienten sukkulamatojen osalta on ollut yli 200.

Talliin tulevasta uudesta hevosesta otetaan lantanäyte ennen sen laskemista yhteisiin ulkoilutiloihin (laidun, pihatto, tarha) ja hevonen lääkitään tarvittaessa. Lääkityksen jälkeen odotetaan vielä 3 päivää ennen kuin hevonen lasketaan ulos yhteisille ulkoilualueille. Jos hevosessa on runsaasti loisia tai se tulee paikasta (ulkomaat, isot talliyksiköt kotimaassa jne.) jossa voi epäillä resistenttien loiskantojen esiintymistä, kannattaa hevonen päästää yhteisille ulkoilualueille vasta kaksi viikkoa lääkityksen jälkeen tehtävän resistenssitutkimustuloksen valmistuttua.

Lantanäytteiden tulokset säilytetään hevoskohtaisesti.

Muuta huomioitavaa

Lantanäytetutkimus madon munien varalta on suuntaa antava eikä sen perusteella voida täysin pois sulkea sisäloistartunnan mahdollisuutta. Hevosenhoitajan seurattavaksi jää edelleen hevosen yleiskunto. Jos hevosella on sisäloisiin liittyviä tyypillisiä oireita (laihtumista, pömppö maha, huono karva, toistuvia ähkyjä, ripulia, hännän hankaamista ym.), tulee tämän hevosen sisäloislääkitystarve vielä erikseen arvioida.

 

Tämä Tietoportin osio on toteutettu Hevostietokeskuksen Hevosten terveydenhuollon kehittämishankkeen yhteydessä (teksti ELL Katja Hautala).

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien kopiointi ja julkaisu ilman Hevostietokeskuksen kirjallista lupaa on kielletty.