Perintötekijät ja nuoren hevosen kilpailumenestys

Sivun tulostus

Väitös: Perintötekijöillä suurin merkitys nuorten kylmäveriravureiden menestykseen

Eläinlääkäri Tobias Revoldin kesäkuussa tarkastetussa väitöskirjassa ”The performance of young, cold-blooded trotters - Heredity, environment and muscular characteristics” tarkasteltiin nuorten kylmäveriravureiden kilpailumenestykseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi työssä tutkittiin kylmäverihevosten lihassolujen ominaispiirteitä ja miten nämä muuttuvat valmennuksen vaikutuksesta.

Revoldin tutkimukset osoittivat, että perinnöllisyydellä on suurempi vaikutus nuorten kylmäveriravureiden kilpailumenestykseen kuin ympäristötekijöillä. Kilpailusuoritukseen vaikuttavia tutkittuja tekijöitä olivat varsan kasvuolosuhteet, koko sekä vanhempien jalostusarvo. Näistä tekijöistä vanhempien jalostusarvolla oli siis suurin vaikutus sekä varsan ravikilpailu-uran aloituksen todennäköisyyteen että menestykseen kolmevuotiskaudella.

Hevosista otetut lihasnäytteet paljastivat, että hevosten lihasolujen tyypissä, lihasten verenkierrossa sekä lihasentsyymien aktiivisuudessa oli suuria yksilöllisiä eroja. Tästä huolimatta nuorten kylmäverihevosten lihassolujen oksidatiivinen kapasiteetti, eli teho käyttää hyväkseen happea, oli yleisesti alhaisempi kuin muilla roduilla. Revold arveli, että tämä voi olla yksi syy kylmäverihevosten raviuran myöhäiseen aloitukseen. Vain alle kolmasosa rekisteröidyistä kylmäveriravureista aloittaa kilpailemisen kolmevuotiaana, vaikka rodun nopeus on jalostuksen seurauksena parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Kahden vuoden valmennuksen aikana hevosten oksidatiivinen kapasiteetti kuitenkin parani.

Tutkimuksiin osallistui kaiken kaikkiaan 144 vuonna 2005 syntynyttä kylmäveriravuria. Tutkimukset suoritettiin Norjan Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa (NVH) sekä Ruotsin maatalousyliopistossa (SLU). Joitakin analyysejä suoritettiin myös Helsingin yliopistossa. Tobias Revold puolusti väitöskirjaansa ”Performance predictors and muscle characteristics in young Norwegian-Swedish Cold-blooded Trotters” Norjassa 4. kesäkuuta 2011.

Lue lisätietoa NVH:n sivuilta

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien kopiointi ilman Hevostietokeskuksen lupaa on kielletty.