Energia-arvojärjestelmä

Sivun tulostus

Oheinen kaavio kuvaa rehujen sisältämää energiamäärää ja sen hyödynnettävyyttä hevosella. Kokonaisenergia (engl. gross energy, GE) kuvaa kaikkea rehun sisältämää energiaa. Hevonen ei kuitenkaan pysty täysin hyödyntämään tätä kaikkea, sillä osa energiasta poistuu sulamattomana sonnan mukana. Tästä jäljelle jäävää energiamäärää nimitetään sulavaksi energiaksi (engl. digestible energy, DE).

Sulavasta energiasta osa poistuu elimistöstä vielä virtsan ja suolistokaasujen mukana, josta jäljelle jäävää energiaa kutsutaan muuntokelpoiseksi energiaksi (engl. metabolizable energy, ME). Osa muuntokelpoisesta energiasta menetetään nk. muuntumistappiona, eli ravinnon pureskelussa, sulatuksessa ja ravintoaineiden kuljetuksessa kuluvana energiana (= syömisen aiheuttama lämmönhukka). Tästä jäljelle jäävä energia, nettoenergia (engl. net energy, NE), on hevosella kokonaisuudessaan käytettävissä elintoimintoihin, työskentelyyn, kasvuun, lisääntymiseen jne. Rehujen energiapitoisuus ja hevosen energiantarve ilmoitetaan Suomessa muuntokelpoisena energiana (lyhenne ME, yksikkö megajoule MJ). 

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien kopiointi ja julkaiseminen ilman lupaa on kielletty.

Päivitetty 10.4.2017