Hevostalouden hiilivirrat ja tarvittavat parannusehdotukset -selvitys

Tiivistelmä

Työn tavoitteena oli selvittää kokonaiskuvaa suomalaisen hevostalouden hiilivirroista sekä tehdä ehdotuksia ratkaisuista, joiden avulla hevostalouden hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää, jotta tallien toimintaympäristö voidaan turvata ilmaston muuttuessa. Selvitys pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen, tallihaastatteluihin Pohjois-Savossa sekä hevosenomistajille suunnatun valtakunnallisen hevosten kuljetuskyselyn tuloksiin. Lisäksi aineistona on käytetty viranomaisilta ja hevosalan organisaatioilta saatuja tietoja.

Selvitys antaa hevosalalle työkaluja, joilla edistetään tallien vähähiilisyyttä sekä varautumista ja sopeutumista ilmastonmuutoksesta aiheutuviin olosuhteisiin. Hevosalan keskusjärjestöt voivat hyödyntää nyt koottua aineistoa politiikka- ja vaikuttamistyössään hevosten ja tallitoimijoiden hyväksi:

- hevosten ruokintaan ja kuljetuksiin liittyvillä päästöillä on havaittu olevan eniten merkitystä hevosen hiilijalanjäljen kannalta.

- paljon kilpailevilla hevosilla kilpailukuljetukset voivat olla merkittävässä roolissa hiilidioksidipäästöjen osalta. Alan kannalta suurimmat vaikuttamisen mahdollisuudet ovat organisaatioilla, jotka päättävät eri hevosurheilulajien kilpailukalentereista ja kilpailuissa jaettavista palkinnoista.

- hevostallien ja hevosten sijaintiin liittyvä tiedon puute vaikeuttaa olennaisesti hevostalleille tarjolla olevien palvelujen kehittämistä ja uusien palveluja tarjoavien yritysten syntymistä. Tieto tallien ja hevosten sijainnista mahdollistaisi tallitoimintaan liittyvien kuljetusten tehostamisen ja voisi lisätä lähipalvelujen saatavuutta, jolloin kuljetuksista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vähentyisivät.

- kotimaista rehun- ja kasvipohjaisten kuivikkeiden tuotantoa tulisi tukea ja hevosenlannan hyödyntämistä edistää.

- hevostalleille tarvitaan ohjeistusta ja taloudellisia kannustimia monivuotisten kasvipeitteisten alueiden lisäämiseen ja hoitamiseen. Tutkimustietoa tulisi saada keinoista, joiden avulla hevoslaidunten ja viljelymaiden kasvukuntoa voidaan parantaa tai ylläpitää hiilensidonnan ja kustannusten kannalta tehokkaasti. 

- kannustimia tarvittaisiin myös ”joka sään kestävien” -ulkoilualueiden rakentamiseen. Asianmukaisilla ulkoilualueilla on suuri merkitys hevosten ja ympäristön hyvinvoinnille runsassateisten sääolosuhteiden lisääntyessä.

- tieto fossiilittomien energianlähteiden käytöstä ja energiatehokkaista ratkaisuista on tarpeen kasvihuonekaasuja vähentävien toimenpiteiden käyttöön otossa.

- keinoja kotimaisen hevosenlihan hyötykäytön edistämiseksi tulisi selvittää.

 

 Hevostalouden hiilivirrat ja tarvittavat parannusehdotukset -selvitys (31 sivua) on ladattavissa kokonaisuudessaan sivun alaosassa olevasta kuvakkeesta. Työ toteutettiin Hevostallien hiilivirrat -hankkeessa.

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.