Tarhassa pitoajan vaikutus hevosen käyttäytymiseen

Sivun tulostus

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin tarhassa pitoajan vaikutusta hevosten käyttäytymiseen. Tutkimukseen osallistui 14 hevosta, joiden käyttäytymistä videoitiin hevosten ulkoillessa. Hevoset jaettiin kahteen ryhmään, joista ensimmäisen ryhmän hevosia tarhattiin yksittäin kaksi tuntia viikossa, ja toisen ryhmän hevosia 12 tuntia viikossa. Ensimmäisen koeryhmän hevoset olivat ratsuja, joilla ratsastettiin viitenä päivänä viikossa yhteensä 5-6 tuntia. Näitä hevosia tarhattiin vain sunnuntaisin kaksi tuntia. Toisen koeryhmän hevosilla ratsastettiin yhteensä 5-7 tuntia viikossa, mutta niitä pidettiin tarhassa päivittäin kaksi tuntia, maanantaista lauantaihin. Muina aikoina hevosia pidettiin tallissa yksittäiskarsinoissa.

Hevosten käyttäytymistä seurattiin kahden tunnin ulkoilujakson ensimmäisen ja viimeisen kymmenen minuutin ajan. Eri käyttäytymistoimintojen lukumäärä tältä ajalta kirjattiin ylös. Hevoset, joita tarhattiin vain kaksi tuntia viikossa, olivat ulkoillessaan aktiivisempia kuin hevoset, joita tarhattiin 12 tuntia viikossa. Vähemmän ulkona pidettävät hevoset ravasivat, laukkasivat ja pukittelivat useammin. Sen sijaan mm. syömisen, ääntelyn, kävelyn ja piehtaroinnin esiintymistiheydessä ei ollut eroa.

Viikottainen tarhassa pitoaika vaikutti hevosten käyttäytymiseen. Vaikka hevosilla ratsastettiin viitenä päivänä viikossa, olivat vähemmän ulkona pidettävät hevoset merkittävästi enemmän tarhattavia hevosia aktiivisempia päästessään tarhaan. Tulosten perusteella ratsastamisen ei voida katsoa korvaavan riittävää tarhassa pitoa. (Appl. Anim. Behav. Sci. 2006).

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty