Vastasyntyneen varsan käsittely

Sivun tulostus

Uutta käyttäytymistutkimuksen saralla - varsojen "imprint training"

Maailmalla on yleistynyt uudenlainen varsojen käsittelymenetelmä, ”imprint training method”. Menetelmässä varsa totutetaan tietyille käsittelytoimenpiteille, esimerkiksi kosketteluun, jalkojen nostoon, väistämiseen ja hännän nostamiseen pian syntymän jälkeen. Menetelmässä hyödynnetään ajanjaksoa syntymän jälkeen, jolloin varsa on erityisen altis omaksumaan uusia asioita. Tarkoituksena on tehdä hevosista helpommin käsiteltäviä. Menetelmän vaikutuksista hevosiin ei ole aikaisemmin ollut tieteellistä näyttöä. Texasin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa verrattiin 6 kk ikäisten varsana käsittelemättömien varsojen käyttäytymistä ”imprint training” –menetelmällä käsiteltyihin varsoihin. Varsoja käsiteltiin heti syntymän jälkeen sekä 12, 24 ja 48 tunnin kuluttua syntymästä. Lisäksi tutkimuksessa oli mukana varsoja, joita käsiteltiin ainoastaan joko syntyessä, 12, 24 tai 48 tunnin kuluttua syntymästä. Käsittelyjaksojen lukumäärä tai ajoitus ei vaikuttanut varsojen käyttäytymiseen 6 kk ikäisenä, eli käsittelemättömien ja eri tavalla käsiteltyjen varsojen käyttäytyminen ei eronnut merkittävästi toisistaan. Tässä tutkimuksessa ”imprint training” –menetelmä ei tuottanut paremmin käyttäytyviä ja helpommin käsiteltäviä varsoja. (Equine Vet. J. 2003; 35 (2): 127-132)

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.