Imppauspannan käytöstä

Sivun tulostus

Kysymys:

Uusi hevoseni imppaa ja edellisessä paikassa sillä onkin käytetty vuosien ajan imppauspantaa. Onko pantaa edelleen pidettävä vai voiko sen jättää pois? Aiheutuuko pannan poisjättämisestä hevoselle jotain terveyshaittaa? Minusta panta aiheuttaa pikemminkin hevoselle stressiä kuin auttaa.

Vastaus:

Nykyään ollaan sitä mieltä, että koska stereotyyppinen käyttäytyminen on hevoselle yleensä ennemminkin selviytymiskeino jostakin pitoympäristön tai hoitokäytännön epäkohdasta, ei sen suorittamista tulisi estää, ellei siitä ole hevoselle huomattavaa terveydellistä haittaa. Yleisimmät imppaukseen yhdistetyt terveyshaitat ovat ähky (yhteydestä ei ole tieteellisissä tutkimuksissa saatu vielä täysin selvää näyttöä), etuhampaiden kuluminen ja hevosen laihtuminen (hevonen korvaa syömisaikaansa imppaamisella).

Imppauspannan käyttö on aina oireen poistoa, ei aiheuttajan hoitoa, ja sillä estetään hevosen oloa mahdollisesti helpottavan toiminnon suorittaminen. Stereotypioiden hoidossa tulisi aina keskittyä alkuperäisen ongelman aiheuttajan poistamiseen, joka voi imppauksen ollessa kyseessä olla monisyinen (geneettiset tekijät, ruokintakäytännöt ja pito-olosuhteet sekä hoitokäytännöt). Vaikka imppausta voi olla mahdotonta saada hevoselta kokonaan kitkettyä, voidaan sen esiintymistä vähentää mm. huolehtimalla hevosen riittävän runsaasta karkearehunsaannista, pitämällä hevosta paljon ulkona muiden hevosten seurassa sekä laiduntamismahdollisuudella, ja ylipäänsä välttämällä sellaisia asioita, joiden huomaa selkeästi laukaisevan toiminnon hevosessa. Pihatossa pito voisi olla tällaiselle hevoselle hyvä vaihtoehto.