Ratsastuskentän etäisyys naapurista

Sivun tulostus

Kysymys

Ostin vanhan maatilan. Tila sijaitsee haja-asutusalueella ja sen pinta-ala on hieman alle 1 ha. Olen suunnitellut, että rakennamme keväällä kentän, jonka koko tulee olemaan 35 m x 45 m. Kenttä salaojitetaan ja siitä tehdään sora/hiekkapintainen. Hevosmäärämme on noin kaksi. Lähellä tulevan kentän paikkaa on kesämökin/tontin raja. Millaisia määräyksiä on olemassa siitä, kuinka kaukana mökistä uuden kenttämme on sijaittava? En tiedä onko naapurimökki rakennettu ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla tai huvilatoimintaan tarkoitetulla luvalla.

Vastaus

Kunnissa rakentamista säätelevät maankäyttö- ja rakentamislaki sekä edellisen pohjalta annettu, kunnan erityispiirteet huomioiva, kunnan rakennusjärjestys. Lisäksi rakentamista säädellään kaavoituksella ja kunnallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä. Kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty mm. rakennusluvan ja ilmoitusmenettelyn varaisesta rakentamisesta sekä rakentamisen vähimmäisetäisyyksistä erilaisiin kohteisiin.

Uudenmaan ympäristökeskus lähetti joulukuussa 2006 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnille kannanottonsa, jonka mukaan uuden, enintään kolmen hevosen tai ponin hevostallin rakennuspaikan koon tulisi olla vähintään kaksi, mieluiten kolme hehtaaria. Kannanoton mukaan pienenkin tallin, lantalan ja ulkotarhan vähimmäisetäisyyden naapurikiinteistön rajaan tulisi olla 50 metriä, kun rajan tuntumassa on asutusta, päiväkoti, koulu, puisto tai vastaavaa toimintaa. Etäisyys olisi sama, jos naapurikiinteistö on asema- ja yleiskaavassa osoitettu tällaiseen tarkoitukseen. Ratsastuskentän ja laitumen vähimmäisetäisyyden rajasta tulisi olla vastaavasti 20 m ja 10 m. Naapurin suostumuksella vähimmäisetäisyydet voisivat olla pienemmät.

Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemä alueellinen kannanotto on ensimmäinen laatuaan. Lisäksi eräät yksittäiset kunnat ovat sisällyttäneet kuntansa rakennusjärjestykseen määräyksiä tallitoimintaan liittyvien rakenteiden sijoittamisesta. Kehotan kysyjää keskustelemaan kentän rakennusaikeista ensin rajanaapureiden kanssa ja ottamaan sen jälkeen yhteyttä oman kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen, joka on monessa tapauksessa kunnan rakennustarkastaja. Kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta saatte tiedon siitä täytyykö kentän rakentamista varten hakea rakennuslupaa vai riittääkö pelkkä ilmoitusmenettely. Hän osaa kertoa myös kunnassanne voimassa olevista etäisyysohjeista.