Tiineystarkastukset

Sivun tulostus

Tiineys voidaan todeta ultraäänilaitteella jo 14-16 vuorokauden kuluttua hedelmöityksestä. Tunnustelemalla kohtua tamman peräsuolen kautta tiineys voidaan todeta 17-21 vrk:n kuluttua hedelmöityksestä. Tiineys voidaan tarkastaa myös verinäytteestä 35-100 vrk:n ja virtsanäytteestä 120 vrk:n kuluttua hedelmöityksestä. Ultraäänitutkimuksen avulla voidaan kuitenkin parhaiten kontrolloida tiineyttä ja sen etenemistä.

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi ilman Hevostietokeskuksen lupaa on kielletty.