Hikinen hevonen ja pihatossa pito

Sivun tulostus

Kysymys

Hei! Löysin artikkelin hevosten pihattokasvatuksesta ja heräsi kysymyksiä.

Eli kun lenkin jälkeen pihatossa pidettävä suomenhevonen on ihan hikinen, niin miten se on paras viedä takaisin pihattoon? Voiko sen viedä suoraan lenkin jälkeen pihattoon loimitettuna vai lisääntyykö sairastumisalttius? Kuinka kauan hevosen kuivuminen kestää? Onko asiassa rotukohtaisia eroja? Entä voiko aiemmin pihatossa pitämättömän suomenhevosen viedä pihattoon?

Vastaus

Hikinen hevonen on hyvä kuivattaa tallitilassa ennen pihattoon takaisin vientiä vilustumisriskin minimoimiseksi. Hikisen hevosen ei ole myöskään mukava olla ulkona pakkasessa kosteat loimet päällään. Jos hevosella on vielä paksu talvikarva, kestää sen kuivuminen kylmässä ihan huomattavan kauan.

Kuivumisen kesto riippuu talvikarvan pituudesta ja paksuudesta, johon hevosen rodulla on vaikutusta. Oikein paksukarvaisen suomenhevosen tai ponin kuivuminen voi kestää tuntikausia.

Pidettäessä hevosia pihatossa, tulee lainsäädännön vaatimusten mukaan jokaista alkavaa 10 hevosen ryhmää kohden olla käytettävissä sairaskarsina tai muu lämmitettävä tila hevosen ryhmästä erottamista ja hoitoa varten. Tilan/pihaton yhteydessä tulee siis joka tapauksessa olla jokin muu erillinen hoito/sairaskarsinatila, jota voidaan käyttää myös hevosen kuivatukseen lenkin jälkeen ennen pihattoon laskua.

Suomenhevonen soveltuu hyvin pihatossa pidettäväksi vaikka se ei ole siellä aikaisemmin ollut, kunhan vain viet hevosen pihattoon riittävän ajoissa syksyllä, jolloin se ehtii sopeutua ulkonapitoon (mm. kasvattamalla paksun talvikarvan). Lisäksi ruokinnan riittävyydestä tulee kylmässä pitoympäristössä huolehtia, mutta suomenhevosten kanssa myös liikalihomista on varottava. Niille pihaton täysin vapaa karkearehuruokinta ei monestikaan tästä syystä sovi.