Kylmä pitoympäristö lisää energiantarvetta

Sivun tulostus

Vieroitettujen varsojen energiankulutus ja kasvu kylmäpihatossa

Varsojen pihattokasvatuksen yleistyessä tarvitaan tietoa hevosten energiantarpeesta kylmissä olosuhteissa.

Hevostietokeskuksen toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin 10 vieroitetun varsan energiankulutusta ja kasvua marras- ja maaliskuun välisenä aikana (22 viikkoa) pihatossa (koostui jaloittelutarhasta ja lämpöeristetystä makuuhallista, jossa oli kestokuivikepatja). Tutkimus toteutettiin Kiuruvedellä, Hingunniemen koepihatossa. Varsojen lihavuusaste ja paino mitattiin kerran viikossa, ja niiden ruokintaa suhteutettiin lihavuuskunnon mukaan. Niiden lihavuuskunto pyrittiin pitämään normaalilla tasolla. Muuntokelpoisen energian (ME) kulutusta verrattiin suomalaisiin (MTT 2006) ja ruotsalaisiin (SLU 2004) 6-12 kuukauden ikäisten varsojen ruokintasuosituksiin.

Muuntokelpoisen energian kulutus (75.5 ± 11.8 MJ d-1, ka ± SD) oli keskimäärin 24.6 % ruokintasuosituksia suurempaa. Kulutus vaihteli talven aikana epälineaarisesti: y = 0.086x2 –0.902x + 71.5, missä x on viikko (p<0.001, R2=0.63). Alhainen ympäristön lämpötila lisäsi ME:n kulutusta marraskuussa 1.8 % (p<0.001), joulukuussa 0.5 % (p<0.001) ja tammikuussa 0.2 % (p<0.05) yhden asteen lämpötilan laskua kohti ruokintasuosituksiin verrattuna, mutta ei vaikuttanut kulutukseen enää helmi- ja maaliskuussa, jolloin varsat olivat sopeutuneet kylmiin pito-olosuhteisiin. 

Tulokset osoittavat, että lisäenergiantarve vähenee talven aikana varsojen kasvaessa ja sopeutuessa kylmään elinympäristöön, eli kehon lämmöneristyksen lisääntyessä (karvamassa ja lihavuuskunto sekä fysiologisia muutoksia). Kun lisäenergiantarve huomioidaan ruokinnassa, kasvavat varsat normaalisti kylmissä pihatto-olosuhteissa. 

Tutkimus: Autio E, Sihto U, Mononen J, Heiskanen M-L. 2008. Energy intake and growth of weanling horses in a cold loose housing system. Agric Food Sci 17: 338-350.

©Suomen Hevostietokeskus ry

Tekstin ja kuvien julkaiseminen ilman Suomen Hevostietokeskus ry:n lupaa on kielletty.