Virikkeellinen ympäristö lisää hyvinvointia

Sivun tulostus

Virikkeellisessä ympäristössä kasvaneiden hevosten hyvinvoinnin, oppimiskyvyn ja luonteen todettiin uudessa ranskalaistutkimuksessa olevan parempia kuin virikkeettömässä ympäristössä kasvaneiden hevosten.

Eläinten kasvatus virikkeellisessä ympäristössä on lisännyt suosiotaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Virikkeellisen ympäristön vaikutuksista eläimen persoonallisuuteen ja geenien ilmentymiseen tiedetään kuitenkin hyvin vähän.

Ranskalaistutkijat selvittivät asiaa hevosilla. Kymmenen kuukauden ikäisiä varsoja pidettiin 12 viikon ajan kontrolliympäristössä (=karsinatallissa, josta ulkoilumahdollisuus 3 kertaa viikossa) tai virikkeellisessä ympäristössä (= ryhmässä laitumella, josta hevoset otettiin talliin 7 tunnin ajaksi päivässä). Virikkeellisessä ympäristössä kasvavaa varsaryhmää altistettiin lisäksi päivittäin erilaisille esineille, tuoksuille ja musiikille.

Virikkeellisen ympäristön todettiin vaikuttavan hevosten kolmeen luonteenpiirteeseen: pelokkuuteen, ihmiseen suhtautumiseen ja aistien herkkyyteen. Virikkeellisessä ympäristössä kasvaneet hevoset olivat pelottomampia ja uteliaampia kuin kontrolliympäristössä kasvaneet hevoset, minkä lisäksi ne suhtautuivat myönteisemmin ympäristöönsä. Myös hevosten oppimiskyky oli parempi ja stressitasot alhaisemmat kuin kontrolliryhmän hevosilla.   

Tämän lisäksi kasvuympäristö vaikutti geenien ilmenemiseen. Virikkeellinen ympäristö lisäsi solujen kasvuun ja elinkelpoisuuteen liittyvien geenien ilmentymistä, kun taas virikkeetön ympäristö aktivoi solukuolemaan liittyviä geenejä. Tutkimus osoitti siten elinympäristön vaikuttavan hevosiin sekä psyykkisellä että solutasolla.

Linkki tutkimuksen ”Behavioral and Transcriptomic Fingerprints of an Enriched Environment in Horses (Equus caballus)” abstraktiin (plosone.org)