Varmista hevosen veden saanti talvella 17.12.2019

Sivun tulostus

Riittävä veden saanti on hevosen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Talvella hevosen juomista on syytä tarkkailla ja juomaveden saatavuus on varmistettava etenkin pihatoissa ja runsaasti tarhassa pidettävien hevosten kohdalla. Hevosen riittävä veden saanti voi estyä, mikäli juomavesi jäätyy eristämättömissä astioissa. Hevonen voi myös vähentää veden juomista sulana pysyvistä astioistakin siksi, että vesi on jääkylmää. Tilanne, jossa hevosen veden juonti vähenee ja rehunkulutus pysyy normaalina tai jopa lisääntyy, johtaa helposti nestehukkaan ja ummetusähkyyn. Ummetusähkyä voidaan ehkäistä huolehtimalla hevosten riittävästä veden saannista. Lämmitettävät juomakupit, joissa vesi pysyy sulana ja lämpimänä pakkasellakin, ovat suositeltavia ratkaisuja pihattoihin ja pitopaikkoihin, joissa hevosia pidetään runsaasti ulkona.

Lisätietoa hevosen juomaveden tarpeesta.

© Suomen Hevostietokeskus ry