19.04.2021

Sosiaalipedagogiselle hevostoiminnalle on koottu laatukriteerit ja vaikuttavuusmalli

Eläinavusteiset hyvinvointia ja kuntoutumista tukevat menetelmät voivat olla ratkaisu erilaisiin hyvinvointihaasteisiin kuten syrjäytymiseen tai uupumiseen. Hevosen avulla toteutetaan monia sosiaalisen kasvun ja kuntoutumisen tueksi tarkoitettuja palveluja, eli sosiaalipedagogista hevostoimintaa (SPHT). Toiminnan vaikuttavuudesta ja palvelun laatutekijöistä on nyt koottu käsikirja.
Kuva tulossa

Kuva: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta/Kimmo Rauatmaa/HyvinVoi-hanke.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksi vakiintuneimmista luonto- ja eläinavusteisen toiminnan muodoista Suomessa. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutusta järjestetään eri puolella Suomea, ja sen käyneitä ammattilaisia on Suomessa jo satoja. Luonnonvarakeskus (Luke) ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry ovat laatineet yhteistyössä Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus -käsikirjan, joka edistää laadukkaiden palveluiden saatavuutta niin palvelunkäyttäjille kuin -ostajille.

– Laatutyön pohjaa on työstetty yhdistyksessä jo aikaisemmin, mutta idea laatukäsikirjan loppuunsaattamisesta sai lopullisen sysäyksen, kun pohdittiin hevostoimintapalveluiden asemaa laajenevassa eläinavusteisten palveluiden kentässä, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Inga Korhonen.

– Sopiva tilaisuus avautui hankeyhteistyön merkeissä, kun myös Luonnonvarakeskuksen Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohankkeessa (2018–2021) nähtiin tärkeänä edistää hevosavusteisten palveluiden laatua ja vaikuttavuutta käsikirjan avulla, kommentoi Luken tutkija Maija Lipponen.

Laatutekijät määriteltiin yhteistyössä

Sosiaalipedagogiikka voi olla osana koko talliyrityksen toimintatapaa harrastetoiminnassa, kuten ratsastuspalveluissa, tai se voi olla ammatillisena työotteena kasvatuksessa tai sosiaalisen kuntoutuksen palvelussa. Työtavan ympärille on rakentunut ja rakentumassa monenlaisia hevosavusteisia palveluita ja niitä tarjoavia yrityksiä.

Nyt julkaistussa käsikirjassa laatukriteerien määrittelyä tehtiin monivuotisen prosessin aikana osallistaen keskusteluun SPHT-palveluntuottajat ja keskeiset sidosryhmät. Tässä prosessissa laatutekijöiksi muodostuivat:

  • SPHT-ohjaajan riittävä ammatillinen osaaminen ja hevostaidot suhteessa tuotettavaan palveluun
  • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan työotteen ilmeneminen toiminnan sisällönkuvauksessa
  • Toiminnan asiakastavoitteiden määrittely ja toteutumisen seuranta
  • Palvelunjärjestämisen tapojen ja yhteistyöverkostojen tunteminen
  • Toimintaympäristöstä ja turvallisuudesta huolehtiminen
  • Toimintaa koskevien lakien ja säädösten tunteminen
  • Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen

Vaikuttavuuden arviointi on keskeistä

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa käytetään erilaisten asiakasryhmien parissa monenlaisiin tavoitteisiin vastaamisessa. Siksi toiminnan vaikuttavuuden todentaminen on haastavaa. Suomessa aiheesta ei juurikaan ole vielä tehty vaikuttavuustutkimusta.

– Käsikirja antaa palveluntuottajille itselleen työkaluja vaikuttavuustiedon keräämiseen, mitä voidaan tutkimuksessakin hyödyntää. Lisäksi laatukriteerien käyttöönotto vahvistaa palveluiden ammatillista ja laadukasta toteutusta, mikä on ensiarvoisen tärkeää, kun tarjotaan kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalveluita, Lipponen toteaa.

Käsikirja palvelee, paitsi palvelujentuottajien laadunhallinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin tietolähteenä, myös alan täydennyskoulutusten oppimateriaalina ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteiskehittämisen työvälineenä. Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys hyödyntää käsikirjaa myöntäessään SPHT®-tavaramerkin palveluille, jotka täyttävät yhdistyksen asettamat kriteerit. Lisäksi käsikirja soveltuu työvälineeksi myös muunlaisen hevosavusteisen toiminnan laatu- ja vaikuttavuusasioiden pohtimisessa ja palvelujen suunnittelussa.

 

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:978-952-380-175-2

Lisätietoja:

Maija Lipponen, HyvinVoi-hankkeen tutkija, puh. 029 532 2024, maija.lipponen@luke.fi

Inga Korhonen, Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n puheenjohtaja, puh. 050 356 6467, hevostoimintayhdistys@gmail.com

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. www.luke.fi 

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.