Hevosen yön yli tallissa pitämisellä voi olla myönteisiä vaikutuksia hevosen hyvinvoinnille

Italiassa tehdyssä tutkimuksessa on selvitetty erilaisten pitokäytäntöjen vaikutusta hevosten hyvinvointiin ja niiden kokemaan pitkäaikaiseen stressiin.

Kuva. Hevosen ottaminen yöksi talliin lepäämään voi parantaa hevosen unen laatua ja vähentää hevosen kroonista stressiä.

Tutkimuksen taustaa

Tutkijoiden mukaan hevosten mahdollisuus toteuttaa niille lajityypillistä käyttäytymistä on tullut harrastehevosten pidossa yhä tärkeämmäksi, ja esimerkiksi tietoisuus siitä, että yksittäiskarsinoissa pitäminen saattaa heikentää hevosten mahdollisuuksia sosiaaliseen ja luontaiseen käyttäytymiseen on lisääntynyt. Tutkijoiden mukaan on kuitenkin otettava huomioon, että useat eri tekijät vaikuttavat myös jatkuvasti ulkona pidettävien hevosten elämänlaatuun.

Kolme erilaista pitotapaa

Tutkimukseen osallistui 47 tervettä harrastehevosta. Hevosten pitopaikat sijaitsivat maantieteellisesti lähellä toisiaan, mutta niiden pitotavat olivat erilaiset. Ryhmän 1. hevoset (=mixed management group, 12 hevosta) olivat päivisin ryhmäaitauksissa (koko 2 ha), missä niillä oli suojanaan puustoa ja katetut eläinsuojat. Hevoset otettiin yön ajaksi tallin yksittäiskarsinoihin (koko 4 x 4 m), mihin ne myös iltaisin ruokittiin. Ryhmässä 2. (=paddock group, 19 hevosta) hevosia pidettiin yötä päivää ryhmäaitauksissa (koko 4 ha), missä hevoset pääsivät halutessaan eristettyihin eläinsuojiin. Ryhmässä 3. (=natural management group, 16 hevosta) hevosia pidettiin kuuden hehtaarin kokoisella laidunalueella, joka käsitti puustoa, oliivilehtoa ja kaksi lampea. Hevosilla oli kolme erillistä kolmiseinäistä sääsuojaa ja neljä heinähäkkiä, jotka oli sijoitettu kauemmaksi sääsuojista. Hevosten väkirehuruokinta oli toteutettu tunnistesiruilla toimivien automaattien avulla. Kaikkien kolmen eri ryhmän hevosten iät ja sukupuolet olivat yhtäläiset. Hevosten karvanäytteiden kortisolipitoisuus, jota pidetään luotettavana pitkäaikaisen stressin markkerina, määritettiin vuoden mittaisen tutkimuksen aikana yhteensä neljä kertaa (yksi samana päivänä otettu näyte/vuodenaika/hevonen).

Vuodenajalla, hevosen iällä, pitotavalla ja loimituksella vaikutusta kortisolipitoisuuteen

Tutkimuksessa kävi ilmi, että hevosten karvanäytteiden kortisolipitoisuus oli yleisesti korkeimmillaan kesällä ja syksyllä. Hevosten sukupuoli tai väri ei ollut yhteydessä kortisolipitoisuuteen, mutta 15-vuotiaiden ja tätä vanhempien hevosten kortisolipitoisuus oli korkeampi kuin alle 15-vuotiailla hevosilla. Verrattaessa hevosten eri pitotapoja keskenään havaittiin, että yksittäiskarsinoissa yön yli pidettävien (mixed management) hevosten karvanäytteiden kortisolipitoisuus oli kesällä, syksyllä ja talvella merkitsevästi matalampi kuin vuorokauden ympäri ryhmäaitauksessa pidettävillä (paddock group) hevosilla. Sen sijaan yksittäiskarsinoissa yön yli pidettävien ja luonnonmukaisella laitumella olevien hevosten (natural management group) karvanäytteiden kortisolipitoisuudet eivät poikenneet merkitsevästi toisistaan.

Tutkijaryhmän mukaan yön viettäminen tallissa voi vaikuttaa hevosten hyvinvointiin myönteisesti, mikä voi ainakin osittain olla yhteydessä unen laatuun. Riittävää unta voidaan pitää olennaisena tekijänä hevosen fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. On mahdollista, että vapaasti ryhmässä päivisin laiduntavilla ja liikkuvilla hevosilla talli edustaa yöllistä, unta edistävää ympäristöä. Useat tekijät, kuten sää, ympäristön lämpötila, hyönteiset ja vuorovaikutus muiden ryhmässä pidettävien hevosten kanssa, voivat vaikuttaa kielteisesti jatkuvasti ulkona pidettävien hevosten hyvinvointiin. Tutkijat arvelivat, että Pohjois-Italiassa keväisin vallitseva leuto ilmanala aiheutti sen, että kortisolipitoisuuksissa ei ollut eri pitopaikkojen välillä eroa keväisin. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että öisin tallissa pidettävillä hevosilla, joilla ei pidetty jatkuvasti loimia oli matalampi kortisolipitoisuus kuin hevosilla, joita loimitettiin vuoden kylmimpinä kuukausina jatkuvasti. Tämä voi olla osoitus siitä, että hevoset eivät vallitsevissa sääolosuhteissa tarvinneet loimia lämpiminä pysyäkseen, vaan kokivat niiden ennemminkin rajoittavan liikkumista. Ikääntyvillä hevosilla (yli 15-vuotiaat yksilöt) havaitut korkeammat kortisolitasot voivat olla puolestaan merkki iän mukanaan tuomasta heikentyneestä kyvystä stressitekijöistä selviämiseen, jonka vuoksi ikääntyvien hevosten hoitoon ja pito-olosuhteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lopuksi

Tutkijoiden mukaan on erittäin tärkeää saada tieteellistä näyttöä hevosten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä hevosten hyvinvoinnin parantamiseksi ja hevosten pidossa tehtävien päätösten tueksi. Tämän tutkimuksen mukaan päivisin ryhmäaitauksessa pidettävien hevosten ottaminen yöksi talliin voi vaikuttaa myönteisesti hevosten hyvinvointiin.

Lähteet

  • Overnight stabling and an evening feed appeals to horses, findings suggest. Saatavissa: https://www.horsetalk.co.nz/2021/07/21/overnight-stabling-evening-meal-horses/
  • Mazzola, S.M.; Colombani, C.; Pizzamiglio, G.; Cannas, S.; Palestrini, C.; Costa, E.D.; Gazzonis, A.L.; Bionda, A.; Crepaldi, P. Do You Think I Am Living Well? A Four-Season Hair Cortisol Analysis on Leisure Horses in Different Housing and Management Conditions. Animals 2021, 11, 2141. Saatavissa: https://doi.org/10.3390/ani11072141

 

Tietosivu on toteutettu Hevostoimijat -yhteistyöhankkeessa.

 23.9.2021

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.