Kuivikkeen laatu ja käyttö

Kuivikkeiden tehtävänä on tarjota hevoselle kuiva ja pehmeä makuualusta sekä pitää terveydelle haitallisen ammoniakkikaasun määrä talli-ilmassa mahdollisimman vähäisenä. Hevosilla käytettävien kuivikkeiden tulee olla mahdollisimman pölyttömiä.

Kuivikkeen valintaa ohjaavat useat tekijät kuten kuivikkeen hinta, saatavuus ja varastointitilojen käytettävyys. Kuivikkeet tulisi varastoida aina kuivissa olosuhteissa, sillä kostea eloperäinen aines homehtuu helposti. Pölyävä, homeinen kuivike heikentää talli-ilman laatua ja altistaa hevoset ja tallityöntekijät hengitystie-elimistön sairauksille. Kuivikepohjan pölyttömyys on tärkeää etenkin hevosille, jotka viettävät suuren osan ajastaan sisällä karsinassa ja mm. varsoille, jotka nukkuvat paljon makuultaan.

Kuivikkeen ammoniakin sitomiskyvyn merkitys korostuu etenkin kesällä, sillä ilman lämpötilan kohoaminen lisää ammoniakin muodostumista. Erinomainen ammoniakinsitomiskyky tekee esim. turpeesta hyvän kesäkuivikkeen. Jos kuivikepohjan on tarkoitus lämmittää tallia talvella, kannattaa kuivikkeena käyttää materiaalia, joka ei tiivisty liikaa (esim. sahanpuru). Kompostoitumisprosessi vaatii happea onnistuakseen.

Kuivikkeen ammoniakin sitomiskyky ja nesteen pidätyskyky määräävät kuivikkeen käyttötarpeen sekä vaikuttavat osaltaan olennaisesti karsinanhoidon ja lannan varastoinnin kustannuksiin sekä hevosenlannan käyttöarvoon lannoitteena. Heikosti nestettä ja ammoniakkia sitovaa kuiviketta tarvitaan käytössä enemmän, mikä lisää karsinanhoitoon kuluvaa työaikaa ja nopeuttaa lantalan täyttymistä. Runsaasti kuivikkeita sisältävän hevosenlannan hyödyntäminen lannoitteena on vaikeaa etenkin hitaasti hajoavia puukuivikkeita käytettäessä.

Kuva 1. Kuivikkeen valintaa ohjaavia tekijöitä.

Suomen Hevostietokeskus ry selvitti kuivikemateriaalien hygieenistä laatua Hevosten terveydeksi -hankkeessa (v. 2013-2015). Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitoksen kanssa toteutetussa tutkimuksessa tehtiin talli-ilmanlaatumittauksia 15 itäsuomalaisella hevostilalla ja analysoitiin lähes 60 ilman kokonaishomemassanäytettä.

Eri materiaaleilla kuivitetun karsinan/pihaton makuuhallin sisäilman kokonaishomemassapitoisuus 20 cm mittauskorkeudella kuivikepohjasta vaihteli välillä ”ei mitattavaa pitoisuutta” – n. 800 U/m3 (Kuva 2). Aineiston korkein kokonaishomemassapitoisuus mitattiin käyttämättömän hamppukuivikkeen yläpuolelta kerätystä ilmanäytteestä (yli 800 U/m3) (Taulukko 1). Ilman keskimääräinen kokonaishomemassapitoisuus ulkona oli n. 6 U/m3 ja puhdasmateriaalinäytteiden mittausympäristössä n. 22 U/m3.

Olkipellettien hygieeninen laatu oli paras tutkituista kuivikkeista. Eniten homeita löytyi oljesta ja hampusta. Olkipellettien yläpuolelta otettujen ilmanäytteiden vähäinen kokonaishomemassapitoisuus selittyy ainakin osittain pellettien lämpökäsittelyllä valmistusvaiheessa.

Taulukko 1. Sisäilman keskimääräinen kokonaishomemassapitoisuus (U/m3) 20 cm käyttämättömän kuivikemateriaalin (n. 5 cm kerros) yläpuolella (n=2).

Kuivike Sisäilman kokonaishomemassapitoisuus, U/m3
Olkipelletti 21
Kutteri 35
Sahanpuru 72
Irtoturve 143
Hamppu 817

 

Kuva 2. Sisäilman keskimääräinen kokonaishomemassapitoisuus (U/m3) ja sen vaihteluväli (minimi ja maksimi) 20 cm kuivikepohjan yläpuolella karsinassa/pihatossa.

 

Taulukko 2. Kuivikkeiden ammoniakin sitomiskyky ja nesteen imukyky.

Kuivike Ammoniakin sitomiskyky Nesteen imukyky
Kutterinpuru + +
Sahanpuru ++ +++
Paperi + +
Turve +++ +++
Hamppu ++ ++
Pellava ++ ++
Olki - -

+++: erinomainen, ++: hyvä, +: keskinkertainen, -: heikko (paranee silputtaessa)

 

Karsinanhoitotavalla on vaikutusta mm. turvekuivikepohjan hygieeniseen laatuun. Kun turvekuivikepohja pidetään riittävän kosteana, se ei pölise ja ilmaan erittyvien homeiden määrä pysyy alhaisena.

 

Artikkelin ovat kirjoittaneet Sanna Airaksinen ja Minna-Liisa Heiskanen. Materiaali on tuotettu Tallinpitäjän verkkotietopakettihankkeessa.

Päivitetty 2015

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.