Teurastusta koskevat elintarvikeketjutiedot

Teurastettavia hevosia koskevilla elintarvikeketjutiedoilla tarkoitetaan elintarviketurvallisuuden edistämiseksi tehtävää tietojen vaihtoa teurastettavan eläimen omistajan ja teurastamon välillä. 

Ketjuinformaatio käytännössä:

A. Hevostila lähettää teurastamolle seuraavat tallin kirjanpitoon perustuvat tiedot (mallilomake esim. Ruokaviraston ohjeessa 4929/04.02.00.01/2020/6):

 1. Tilanne hevosen kotitallilla (alkutuotantopaikalla) tai alueen eläinten terveystilanne
 2. Teurastettavaksi toimitettavan hevosen terveydentila (esim. kotitallilla havaitut poikkeamat hevosen terveydessä ja kunnossa)
 3. Teurastettavaksi toimitettavalle hevoselle annetut varoajalliset lääkkeet, varoajalliset rehut, varoajalliset lääkerehut tai varoajalliset hoidot kuuden kuukauden ajalta
 4. Sellaisten tautien esiintyminen hevostilalla (alkutuotantopaikalla) kolmen kuukauden ajalta, jotka voivat vaikuttaa lihan turvallisuuteen (esim. salmonella)
 5. Hevosilta otettujen näytteiden tai lihan turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien sairauksien diagnosoimiseksi otettujen näytteiden analyysitulokset kolmen kuukauden ajalta. Vierasainevalvonnan tulokset ilmoitetaan kaikkien eläinlajien osalta yhden vuoden ajalta silloin, kun tutkimuksissa todetaan vierasta ainetta yli maa- ja metsätalousministeriön vierasaineasetuksessa 1/EEO/2007 sallitun määrän.
 6. Asiaankuuluvat tiedot aiempien ante ja post mortem -lihantarkastusten tuloksista samalta hevostilalta (alkutuotantopaikalta) peräisin olevien eläinten osalta yhden vuoden ajalta (mukaan lukien erityisesti virkaeläinlääkärin ilmoittamat tiedot)
 7. Hevosenpitoa koskevat tiedot kolmen kuukauden ajalta, kun niistä voi käydä ilmi taudin esiintyminen (esim. rehun tai veden kulutukseen liittyvät tiedot)
 8. Sen eläinlääkärin nimi ja yhteystiedot, jonka palveluja hevostilalla tavallisesti käytetään
 9. Todetun tai epäillyn eläintaudin vuoksi teuraaksi menevään hevoseen kohdistuva näytteenottomääräys
 10. Muut elintarvikkeiden turvallisuuteen haitallisesti vaikuttavat seikat yhden vuoden ajalta (tarvittaessa pidemmältä ajalta) (esim. rehun, juomaveden tai laidunten saastuminen, taudinaiheuttajien esiintyminen hevostilan muissa eläinlajeissa, mikrosirut)

Hevosenomistaja/tallinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot teurastamoon joko kirjallisesti allekirjoituksellaan varustettuna tai sähköisesti esim. terveydenhuoltojärjestelmän kautta. Tietojen tulee olla perillä teurastamossa viimeistään 24 tuntia ennen eläimen saapumista teurastamoon. Hevosta koskevat ketjuinformaatiotiedot on mahdollista toimittaa teurastamoon myös hevosen mukana, mikäli virkaeläinlääkäri antaa siihen luvan.

B. Teurastamo toimittaa teurastetun eläimen omistajalle lihantarkastuspäätökseen perustuvan palautteen sekä muut merkitykselliset tiedot.

Hevosen teurastuskelpoisuus:

 • Hevosen tulee olla rekisteröity ja sillä on oltava Suomessa vahvistettu, alkuperäinen tunnistusasiakirja mukanaan teurastamolle vietäessä. Tunnistusasiakirjassa on oltava lääkitysosio.
 • Tunnistusasiakirjassa ei saa olla merkintää hevosen teurastuskiellosta.

Keskeinen lainsäädäntö ja ohjeistus:

 

Päivitetty 18.12.2020

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.