Edullinen kuivike kokonaisuuden kannalta

Hevosten kuivittaminen kallistuu. Fossiilisten polttoaineiden hinnannousu lisää kuivikkeiden tuotanto- ja kuljetuskustannuksia. Lisäksi hinnaltaan kilpailukykyiset tuontikuivikevaihtoehdot ovat vähentyneet Ukrainan ja Venäjän välisen sodan seurauksena. Kotimainen kuiviketurve kallistuu myös saatavuuden heikkenemisestä johtuen, mikäli energiaturpeen nosto vähenee Suomessa. Kuivikkeen ominaisuuksien tarkka hyödyntäminen on järkevää joka suhteessa, eikä käyttökelpoista materiaalia kannata toimittaa lantalaan ennen aikojaan. Tallinpitäjän kannalta tilanne on hyvä, jos hevosille sopiva kuivike ja lannan loppukäyttöpaikka löytyvät läheltä.

Mistä saan kuivikkeita?

Tehokas logistiikka on hyödyksi myös kuivikkeita ostettaessa, sillä ilmaa ei kannata kuljettaa. Kuivikevaihtoehtojen kokonaishintaa laskiessa on syytä huomioida aina myös kuljetuksen osuus. Taloudellisinta olisi valita kuljetus, joka mahdollistaa mahdollisimman ison kuivikemäärän siirron mahdollisimman pienellä polttoaineen kulutuksella. Tällä on merkitystä myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta. Pakattuja kuivikkeita on saatavissa mm. maatalous- ja verkkokaupoista. Irtonaista kuiviketurvetta voi tilata esim. suoraan kuivikkeen valmistajalta tai maatalouskauppojen kautta.  Kutteria ja sahanpurua tuotetaan sahoilla ja höyläämöissä. Lähialueen kuivikeoljen tuottajista voi pyytää vinkkiä esim. oman kunnan maataloustoimesta.

Millä hinnalla?

Alla olevassa kaaviossa kerrotaan hevoskarsinan siivous- ja kuivitustyöhön kuluvasta työajasta erilaisia pakattuja kuivikemateriaaleja käytettäessä sekä kuivikekustannuksesta per hevoskarsina kuukaudessa. Työaikaan ja kuivikemateriaalin tarpeeseen liittyvät tulokset ovat peräisin Hevostietokeskuksen toteuttamasta selvityksestä, jossa kunkin materiaalin ominaisuuksia testattiin kuudessa hevoskarsinassa vähintään 30 vrk ajan sisäruokintakaudella v. 2016-2017. Kaaviossa esitetyt kuivikemateriaalikustannukset on laskettu syksyllä 2021 ilmoitettujen hintatietojen mukaan (sis. alv 24 %, ei sisällä kuljetuskustannuksia). Pienpaaleihin pakatun kuiviketurpeen materiaalikustannus on laskettu saman valmistajan 20 kg painoisen paalin hinnan mukaan, sillä v. 2016-2017 tehdyssä kokeessa käytettyä paalikokoa (25 kg) ei ole enää myynnissä. Karsinan hoitoon käytetty työaika on arvioitu samaksi 20 kg:n ja 25 kg:n kuiviketurvepaaleja käytettäessä. 

Kaavio. Hevoskarsinan hoitoon käytetty työaika (kuivikepohjan perustaminen, karsinan siivous ja kuivikkeiden lisäys) sekä kuivikemateriaalikustannus (sis. alv 24 %, ei kuljetusta) 30 vrk aikana. * Pienpaaliturvekarsinan hoitoon käytetty työaika ja kustannus on arvioitu samaksi kuin 25 kg:n paaleja käytettäessä.

Pakattujen kuivikkeiden hinnat ovat nousseet syksyllä 2021 ilmoitettuihin hintoihin verrattuna. Seuraavat hintaesimerkit on poimittu muutamien kotimaisten kuivikkeiden myyjien verkkosivuilta huhtikuussa 2022. Tilausmäärä vaikuttaa tavallisesti tuotteen hintaan.

Kutteri

Erään kutterinpurukuivikkeen hinta maatalouskaupasta ostettuna on n. 0,40 eur/kg (sis. alv 24 %, ei sis. kuljetusta) ja n. 0,32 eur/kg (sis. alv 24 % ja kuljetuksen 300 km etäisyydelle), kun tilausmäärä on rekkakuormallinen. Toisen valmistajan kutterinpuru maksaa 0,28 eur/kg (sis. alv 24 %, ei sis. kuljetusta), kun ostaja tilaa yhden lavallisen purupaaleja (yksi lava sisältää 30 paalia ja n. 750 kg kutteria).

Puru- tai puupelletti

Purupellettiä on saatavissa hintaan n. 0,28 eur/kg (sis. alv 24 %, ei sis. kuljetusta), kun 500 kg:n suursäkkejä tilataan vähintään kaksi. Erään sekä lämmityskäyttöön että koti- ja lemmikkieläinten kuivikkeeksi soveltuvan puupelletin hinta on 0,34 eur/kg (sis. alv 24 %), kun 500 kg suursäkki noudetaan myymälästä.

Kuiviketurve

Pakatun kuiviketurpeen materiaalihinta on moninkertainen irtoturpeeseen verrattuna. Noin 20 kg paaleissa myytävän kuiviketurpeen hinta on n. 0,39 eur/kg (sis. alv 24 %, ei sis. kuljetusta), kun minimitilausmäärä on yksi lava (lavalla 40 paalia). Pyöröpaaleihin pakatun kuiviketurpeen hinta on n. 0,25 eur/kg ja minimitoimitus kaksi turvepyöröpaalia (n. 300 kg/paali).

Irtoturpeen kuutiohinta ilman kuljetusta on noin 18 eur/m3 (sis. alv 24 %) ja kilohinta n. 0,10 eur/kg (sis. alv 24 %), jos turpeen tilavuuspaino on 185 kg/m3. Edellä mainitun irtoturpeen kilohinnaksi tulee 0,12 eur/kg, jos turpeen tilavuuspaino on 150 kg/m3. (Kuiviketurvekuution paino on yhteydessä turpeen kosteuspitoisuuteen ja siihen, kuinka tiukasti turve pakataan kyytiin.)

Minne saan vietyä lannan?

Lannan käyttökohde olisi hyvä olla tiedossa jo kuiviketta valitessa. Energian ja lannoitteiden hinnannousu kannustavat hyödyntämään tiloilla tuotetun lannan ja muut biomassat entistä tarkemmin.

Etenkin turve- ja olkikuivikelanta levitetään tavallisesti omille tai naapurin pelloille. Hevosenlantakompostit luokitellaan niukkaravinteisiin orgaanisiin maanparannusaineisiin, joiden lisääminen maahan kasvattaa maan hiilivarastoa, multavuutta ja pieneliötoimintaa. Hevosenlanta sopii esimerkiksi nurmen perustamiseen typpilisäyksellä täydennettynä.

Kuivikkeen määrä ja laatu vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti kuivikelannan ravinteet ovat kasvien hyödynnettävissä. Puukuivikkeet hajoavat hitaasti, koska ne sisältävät paljon hiiltä typen määrään nähden.

Hevosenlantaa voi tarjota mullanvalmistajallekin, jos sellainen löytyy läheltä. Myös perusmaatalouden biokaasuhankkeista saattaa löytyä ratkaisu joillekin talleille, mikäli prosessiin voidaan ottaa vastaan hevosenlantaa esimerkiksi lietteeseen sekoitettuna. Biokaasulaitokseen soveltuu parhaiten olkilanta.

Vaihtoehtoja turpeelle?

Kotimainen ruokohelpipelletti on toiminut hyvin hevoskuivikekäytössä ja saatavuuden parantuessa se voi olla yksi varteenotettava vaihtoehto kuiviketurpeelle, joka on Suomessa yleisesti käytetty kuivike mm. erinomaisen ammoniakin sitomiskykynsä johdosta. Suomen Hevostietokeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden laitoksen yhteistyönä tehdyssä selvityksessä kävi ilmi, että käyttämättömän ruokohelpipelletti-, olkipelletti-, puupelletti-, kuivikehamppu- ja kutterikerroksen yläpuolelta otetuissa ilmanäytteissä oli vähän homeita irtonaisena toimitettuun turpeeseen ja sahanpuruun verrattuna. On todennäköistä, että edellä mainittujen pakattujen kuivikkeiden käsittelyprosessi oli vaikuttanut materiaalien laatuun edullisesti. Ruokohelpipelletin käyttötarve hevoskarsinaa kohti oli verraten samalla tasolla kutterinpurun, olkipelletin ja pienpaaleihin pakatun kuiviketurpeen kanssa, kun kuivikkeiden ominaisuuksia testattiin ammattimaisesti hoidetulla täysihoitotallilla (kuusi karsinaa/kuivike). Luonnonvarakeskuksen äskettäin raportoimassa tutkimuksessa kerrottiin samansuuntaisesta havainnosta ruokohelpipelletin ja turpeen kulutuksen osalta.

Lisätietoa:

Materiaali on tuotettu Suomen Hevostietokeskuksen Hevostallien hiilivirrat -hankkeessa.

28.4.2022

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.