Vanhojen sähköpylväiden käyttö rajoitettua

Arseenikyllästeillä (CCA-kyllästeet) käsiteltyä puuta, kuten vanhoja sähkö- ja puhelinpylväitä saa luovuttaa vain ammattimaiseen tai teollisuuskäyttöön. Luovutetussa puussa on oltava asianmukaiset varoitusmerkinnät.

Arseenikyllästeillä käsiteltyä puuta saa käyttää vain jos puun kestävyys on välttämätöntä ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta ja jos yleisön joutuminen ihokosketukseen käsitellyn puun kanssa on epätodennäköistä puun käyttöaikana. Käsitelty puu ei saa joutua kosketukseen ihmisten tai eläinten ravinnon kanssa.

Arseenikyllästeillä käsitellyn puun uudelleen käyttö on mahdollista mm. maatalousrakennusten kantavissa puurakenteissa sekä karja-aitauksissa käytettävissä kuorituissa havupuupylväissä (Komission asetus (EY) N:o 552/2009 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta).

Arseeni ja kreosoottiöljy (käytetään mm. ratapölkkyjen ja pylväiden kyllästyksessä) ovat terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, minkä vuoksi niiden käyttöä kyllästysaineina on  rajoitettu. Arseenia sisältäviä puunsuoja-aineita ei ole saanut käyttää  puun kyllästämiseen Suomessa eikä muualla EU:ssa 1.9.2006 jälkeen. CCA-kyllästettä sisältävää puutavaraa ei ole saanut luovuttaa kuluttajille 30.6.2004 lähtien. Myös kreosoottiöljyllä kyllästetyn puutavaran luovuttaminen yksityiseen kulutukseen on kiellettyä. 

Huomioitavaa:

  • Arseeni- tai kreosoottikyllästettyä puuta sahattaessa tai työstettäessä tulisi käyttää käsineitä, hengityksensuojainta ja silmäsuojainta.
  • Kyllästetty puu on ongelmajätettä - sitä ei saa polttaa kotitalouksissa!

Lisätietoja:

 

Materiaalia on tuotettu Tallit mobiiliaikaan -hankkeessa. 

Päivitetty 8.12.2015

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.