Hevosten teolliset väkirehut vertailussa

Suomen markkinoilla on lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia hevosrehusarjoja. Teolliset valmisrehusarjat sisältävät eri hevosryhmille suunniteltuja rehuja, joissa on huomioitu kunkin ryhmän erityistarpeet. Koska vaihtoehtoja on lukuisia, voi sopivimman tuotteen valinta tuottaa vaikeuksia. Tässä artikkelissa vertailemme pääasiassa kotimaisten väkirehujen ravintoainesisältöjä ja valmistusaineita. Samalle hevosryhmälle tarkoitetut tuotteet olivat perusravintoaineiden osalta verraten samankaltaisia. Suurimmat erot löytyivät rehujen vitamiini- ja tärkkelyspitoisuuksissa. Huom! Vertailun ravintoainesisällöt 11.11.2016. Jokaiseen vertailuun valittiin kolme eri valmistajan samantyyppistä väkirehua.

Yleiskäyttöiset väkirehut

Lähes jokaisessa rehusarjassa löytyy jokin yleiskäyttöinen täysrehu, jossa ravintoainepitoisuudet ovat kohtalaiset ja jotka sopivat sellaisenaan erityisesti joutilaille ja kevyessä työssä oleville hevosille. Muidenkin hevosten ruokinnassa niitä voidaan käyttää perusväkirehuna, jos niitä täydennetään tarpeen mukaan muilla ravintoainelähteillä, kuten esim. siitostammoilla ja varsoilla valkuaislisällä. Kolmen suomalaisen rehuvalmistajan yleiskäyttöisessä rehussa (Racing Prix, Black Horse Basic ja TalliPro Mysli) oli maltillisesti energiaa (n. 10 MJ/kg) ja sokereita (< 6 %) (Taulukko 1). Valkuaispitoisuudessa ilmenee hieman vaihtelua, eli korkein raakavalkuaispitoisuus on Racing Prixissa (11,5 %) ja matalin TalliPro Myslissä (8,9 %). 

Yleiskäyttöisten rehujen tärkkelyspitoisuuksissa on eroja (Taulukko 1). Vähiten tärkkelystä on Black Horse Basicissa (13 %) ja eniten TalliPro Myslissä (30 %), jossa pääraaka-aine on kauraa tärkkelyspitoisempi ohra. Black Horse Basic ei sen sijaan sisällä ohraa lainkaan. Tärkkelyksen määrällä rehussa on merkitystä silloin, kun käytettävät väkirehumäärät ovat suuret tai hevonen on herkkä hiilihydraateille. Hevosten tärkkelyksen sulatuskyky ohutsuolessa on heikko ja siinä esiintyy yksilöllistä vaihtelua. Jos tärkkelystä virtaa sulamatta ohutsuolesta umpi- ja paksusuoleen, se aiheuttaa suoliston happamoitumista lisäten samalla suoliston toimintahäiriöiden riskiä. Liika tärkkelys altistaa myös mahahaavalle. Tästä syystä tärkkelyksen saanti saa olla enintään 1 gramma hevosen yhtä elopainokiloa kohti yhdellä ruokintakerralla. Hevosen tärkkelyksen saantimäärän pystyy laskemaan esim. Hopti-ruokintaohjelman avulla.

Suosituksen mukaan esim. 500 kg painava hevonen voi saada tärkkelystä enintään 500 g/ruokintakerta. Koska väkirehujen tärkkelyspitoisuus vaihtelee, voi hevoselle annostella kauraa (54-58 kg/hl) enintään 1,3 kg, TalliPro Mysliä enintään 1,6 kg, Racing Prixia enintään 2,5 kg ja Black Horse Basicia enintään 4 kg yhdellä ruokintakerralla, ennen kuin tärkkelyksen saantisuositus ylittyy (vain laskennallinen esimerkki, joka konkretisoi erojen merkitystä). Vähemmän tärkkelystä sisältäviä rehuja voi siis annostella hevoselle turvallisesti enemmän. Käytännössä tärkkelyksen enimmäissuositus ylittyy helpoiten käytettäessä hevosen ruokinnassa runsaasti perinteistä kauraa tai ohraa.    

Kaikki kolme täysrehua sisältävät lisäksi kivennäisaineita ja vitamiineja. Racing Prixissa on eniten A- ja E-vitamiineja, Black Horse Basicissa puolestaan D-vitamiinia. Vitamiinipitoisuudet riittävät täysrehuissa täyttämään hevosten minimitarpeet käytettäessä niitä valmistajien suosittelemia määriä. 

Taulukko 1. Yleiskäyttöiset väkirehut vertailussa (kotimaiset valmistajat).

Kilpahevosten väkirehut 

Kilpahevosten ruokintaan tarkoitettuja kotimaisia väkirehuja ovat mm. Racing Speedpower, Black Horse Sportpower sekä TalliPro Sport Mysli (Taulukko 2). Näistä Racing Speedpower on täydennysrehu, joka on tarkoitettu syötettäväksi toisen väkirehun rinnalla. Sen sijaan Black Horse Sportpower ja TalliPro Sport Mysli ovat täysrehuja, jotka tyydyttävät urheiluhevosen ravinnontarpeen karkearehun rinnalla riittävässä määrin syötettynä. Erityyppinen käyttötarkoitus näkyy rehuissa ennen kaikkea käyttömäärissä, eli tiivistetyyppisen Racing Speedpowerin annostelusuositus on kilpahevosella alhaisin, mutta se tosiaan vaatii rinnalleen vielä toisen väkirehun. 

Kilpahevosten rehuissa on muiden hevosryhmien rehuihin verrattuna korkeahko energia-, rasva- ja tärkkelyspitoisuus, jotta ne tyydyttäisivät urheiluhevosten suuren energiantarpeen (Taulukko 2). Energianlähteissä ja tärkkelyspitoisuuksissa ilmenee kuitenkin eroja, sillä esim. Racing Speedpowerissa on kaksi kertaa enemmän rasvaa (10 %) ja puolet vähemmän tärkkelystä (18 %) kuin TalliPro Sport Myslissä, jonka rasvapitoisuus  on 5,5 % ja tärkkelyspitoisuus 35 %. Erot johtuvat rehujen valmistusaineista ja niiden keskinäisestä suhteesta. Esim. eniten tärkkelystä sisältävässä TalliPro Sport Myslissä pääraaka-aine on ohra, Racing Speedpowerissa puolestaan vehnänlese. Speedpower sopii siis täydennysrehuksi kilpahevosille, jotka sulattavat huonommin rehujen tärkkelystä. Raskaasti työskenteleville hevosille tärkkelys on kuitenkin harvoin ongelma niin kauan kuin sen saanti rehuannoksesta pysyy alle 1 g:n hevosen yhtä painokiloa kohti yhdellä ruokintakerralla. Kilpahevosten rehujen valkuaispitoisuudessa ei ole suuria eroja. Sen sijaan vitamiinipitoisuudet ovat tiivisteenä käytettävässä Racing Speedpowerissa täysrehuja korkeammat.

Taulukko 2. Kilpahevosten väkirehut vertailussa (kotimaiset valmistajat).

Valkuaistäydennysrehut

Teolliset valkuaistäydennysrehut ovat tiivisteitä, joita käytetään ruokinnassa muiden väkirehujen rinnalla. Ne tuovat hevosen ruokavalioon lisää ennen kaikkea valkuaista ja välttämättömiä aminohappoja. Black Horse Breederissa ja Racing Proteinissa on saman verran raakavalkuaista (30 %) ja lysiiniä (50 g/kg), sen sijaan TalliPro Breederissa niitä on selvästi vähemmän (rv 22 %, lysiini 28 g/kg) (Taulukko 3). Black Horse Breederilla ja Racing Proteinilla onkin helpompi paikata ruokinnan suuria valkuaisvajauksia. TalliPro Breederissa myös energia- (8,5 MJ/kg) ja rasvapitoisuudet (2 %) ovat muita valkuaistiivisteitä (energia > 11 MJ/kg, rasva 5 %) alhaisemmat. Sen sijaan kalsiumia, fosforia ja vitamiineja siinä on huomattavasti muita enemmän. TalliPro Breeder onkin suunniteltu täydentämään ensisijaisesti imettävän tamman ja kasvavan varsan kivennäisaineiden ja vitamiinien tarvetta sekä jossain määrin valkuaisruokintaa. Sopivin valkuaistäydennysrehu valitaan siten sen mukaan, minkä verran hevonen tarvitsee valkuaistäydennystä. Siksi ruokintaohjelma on tärkeä apuväline sopivimman valkuaisrehun valinnassa.

Taulukko 3. Valkuaistäydennysrehut vertailussa (kotimaiset valmistajat). 

Vähän tärkkelystä ja/tai sokereita sisältävät väkirehut

Parilla kotimaisella rehuvalmistajalla löytyy erityisesti hiilihydraattiherkkien hevosten ruokintaan suunniteltu täysrehu, jossa on sekä matala tärkkelys- että sokeripitoisuus (Taulukko 4). Tällaisia ovat esim. Racing Selected ja Criollo Light, joissa tärkkelystä on noin 5 % ja sokereita noin 4 %. Sen sijaan esim. Black Horse Harmony Mixissa ainoastaan sokeripitoisuus on alhainen (4 %) ja tärkkelyspitoisuus on korkeahko (29 %), mistä johtuen se ei ole sopiva hiilihydraattiherkkien hevosten ruokintaan. Valmistaja markkinoikin sitä ennenkaikkea kaurattomana rehuna. Erot johtuvat käytetyistä raaka-aineista. Black Horse Harmony Mixissa pääraaka-aineet ovat ohra, vehnä ja maissi, joiden tärkkelyspitoisuus on 50-60 %. Racing Selectedissa ja Criollo Lightissa pääraaka-aineet ovat viherjauhot, melassileike sekä leseet, joissa tärkkelyspitoisuus on 0-14 % välillä. Viljaraaka-aineista johtuen Black Horse Harmony Mixissa myös kuitupitoisuus on huomattavasti muita vertailun rehuja alhaisempi, joiden ensisijainen raaka-aine on sinimailas- tai viherjauho. Käytännössä tällä ei ole kuitenkaan hevoselle suurta merkitystä, sillä se saa valtaosan tarvitsemastaan kuidusta karkearehuista. Myös vitamiinipitoisuudet ovat Black Horse Harmony Mixissa selvästi muita alhaisemmat, mistä johtuen ruokintaan voidaan tarvita vielä erillinen ADE-vitamiinivalmiste, vaikka Harmony Mixiä käyttäisi valmistajan suosituksen mukaan. 

Sokeri- ja tärkkelys väkirehuissa:

> 35 % = korkea pitoisuus
20-35 % = kohtalainen pitoisuus
< 20 % = matala pitoisuus

 

Taulukko 4. Väkirehut vertailussa, joissa matala tärkkelys ja/tai sokeripitoisuus (kotimaiset valmistajat).

Iäkkäiden hevosten väkirehut

Kotimaisista valmistajista ainoastaan Racingilla löytyy erikseen iäkkäille hevosille suunniteltu täysrehu. Ulkomaisissa rehusarjoissa on yleensä omat rehut seniorihevosille. Vertailuun otettiin mukaan ruotsalainen Krafft Senior Sensitive sekä tanskalainen Equsana Senior. Iäkkäiden hevosten rehuissa energiapitoisuus on samaa luokkaa kuin kilpahevosten rehuissa (> 11 MJ/kg), sen sijaan valkuaispitoisuus on muita täysrehutyyppejä korkeampi (n. 13-14 %) (Taulukko 5). Korkeat ravintoainepitoisuudet kompensoivat rehujen heikentynyttä sulavuutta iäkkäillä hevosilla. Myös käytetyt raaka-aineet ovat seniorirehuissa siitä syystä helposti pureskeltavassa ja sulavassa muodossa. 

Tuotteet ovat ravintoainepitoisuuksiltaan melko samankaltaisia (Taulukko 5). Kotimaisessa Racing Seniorissa valkuais-, kuitu-, rasva- ja kivennäisainepitoisuudet ovat hieman ulkomaisia rehuja alhaisemmat. Sen sijaan Racing Seniorissa on korkeampi tärkkelyspitoisuus (31 %), koska sen pääraaka-aineet ovat ohra ja vehnä. Krafft Senior Sensitivessä tärkkelystä on 18 % ja Equsana Seniorissa 22 %. Niiden pääraaka-aineina onkin käytetty vehnänlesettä ja sinimailasta. Ulkomaiset rehut sopivat siksi hieman paremmin hiilihydraateille herkkien iäkkäiden hevosten ruokintaan. Tosin esim. PPID:tä (nk. Cushingin tauti) tai EMS:aa (metabolinen oireyhtymä) sairastavilla hevosilla on varminta välttää kokonaan väkirehujen käyttöä. Vitamiinien osalta joukosta erottui Equsana Senior, jossa oli kolme kertaa enemmän D-vitamiinia kuin Racing Seniorissa tai Krafft Senior Sensitivessa.

Taulukko 5. Iäkkäiden hevosten väkirehut vertailussa (kotimaiset ja ulkomaiset valmistajat).

Kaurattomat täysrehut

Usealla kotimaisella rehuvalmistajalla on saatavilla täysrehu, joka ei sisällä lainkaan kauraa. Tässä vertailussa ovat mukana Racing Cool Mix, Black Horse Balance ja Speedex Complete, jotka ovat koostumukseltaan ja valmistusaineiltaan hyvin samankaltaisia (Taulukko 6). Kaikissa on käytetty samoja pääraaka-aineita, eli ohraa, vehnää/vehnälesettä, melassilekettä, sinimailasta tai viherjauhoa, melassia, pellavaa sekä kasviöljyä. Myös energia-, valkuais- ja kivennäisainepitoisuudet sekä sokeri- ja tärkkelysmäärät ovat lähellä toisiaan. Tärkkelystä vertailuun otetuissa kaurattomissa rehuissa on 25-29 %, joten ne eivät suinkaan ole vähän tärkkelystä sisältäviä, mikä johtuu kauran tilalla pääraaka-aineena käytetystä ohrasta. Rehujen vitamiinipitoisuuksissa on hieman eroja. Eniten ADE-vitamiineja on Speedex Completessa, vähiten Racing Cool Mixissa. 

Taulukko 6. Kaurattomat väkirehut vertailussa (kotimaiset valmistajat). 

Yhteenveto

Vertailusta käy ilmi, että eri valmistajien samalle hevosryhmälle tarkoitetuissa tuotteissa on eroja, joten rehujen tuoteselosteisiin ja käyttöohjeisiin kannattaa perehtyä huolella. Toisaalta joidenkin hevosryhmien rehuissa tuotteet olivat hyvinkin samankaltaisia. Suurimmat erot tuotteissa löytyivät rehujen tärkkelys- ja vitamiinipitoisuuksista. Samalle hevosryhmälle tarkoitetut tuotteet saattoivat erota myös käyttötyypiltään, eli saatavilla oli sekä täys- että tiivistetyyppisiä rehuja, joita käytetään ruokinnassa eritavalla. Hevosen ruokintaan parhaiten sopivan väkirehun valinnassa ruokintalaskuri onkin oiva apu! 

Ohessa keskeisiä havaintoja eri hevosryhmille tarkoitetuista väkirehuista:

  • Yleiskäyttöiset väkirehut – sisältävät maltillisesti ravintoaineita. Eroja tärkkelys- ja vitamiinipitoisuuksissa.
  • Kilpahevosten väkirehut – löytyy tiivisteitä ja täysrehuja. Yleisesti ottaen korkeahko energia-, rasva- ja tärkkelyspitoisuus.
  • Valkuaistäydennysrehut – tuotteiden valkuais-, kivennäisaine- ja vitamiinipitoisuuksissa eroja. Sopivin rehu yhteydessä mm. hevosen lisävalkuaisen tarvemäärään.
  • Vähän tärkkelystä ja/tai sokereita sisältävät väkirehut – Ainoastaan kaksi kotimaista tuotetta, joissa vähän sekä tärkkelystä että sokereita. Näissä ei ole käytetty viljoja pääraaka-aineena.
  • Seniorirehut – hyvin sulavia, korkeahko energia- ja valkuaispitoisuus. Vain yksi kotimainen seniorirehu, ja siinäkin oli korkeahko tärkkelyspitoisuus, joten ei sovellu hiilihydraattiherkkien, iäkkäiden hevosten ruokintaan.
  • Kaurattomat rehut – hyvin samankaltaiset valmistusaineet ja ravintoainepitoisuudet. Pääraaka-aineena käytetty ohraa, eivät siksi mitenkään vähän tärkkelystä sisältäviä.

Lisätietoa vertailussa mukana olevien rehuvalmistajien rehuista:

 

Päivitetty 24.1.2017

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.