Saisiko vanhasta rakennuksesta pihaton?

Harkitsetko esim. maatalouskoneiden säilytyksessä käytetyn ladon muuttamista hevospihatoksi? Ennen työkaluihin tarttumista on syytä selvittää, mitä hevosen pihatossa pito edellyttää pihattorakennukselta ja sen ympäristöltä, ja miettiä sitten onko ks. vaatimukset mahdollista täyttää suunnitellussa kohteessa.  Jos pihatossa pidetään vierotettuja varsoja, pihaton tasoon on kiinnitettävä erityishuomiota, koska varsojen sairastumisalttius on suurempi kuin täysikasvuisten hevosten!

Tilojen sovelluttava hevosen pitoon

Pihatto on hevosen vakituinen sisäruokintakauden pitopaikka, joten hevosten makuuhallina käytettävän rakennuksen ja sen yhteydessä olevan ulkoilualueen tulee täyttää vähintään lainsäädännön asettamat vaatimukset hevosen pitopaikalle. Pihaton tulee olla tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä tarjota riittävä suoja liialliselta kylmyydeltä, vedolta ja kosteudelta. Hyvässä pihattorakennuksessa on neljä seinää, joista yksi voi olla esim. liukuovi. Rakennuksen seinien tulee olla ehjät ja vedottomat, ja seinät ja katto on suositeltavaa lämpöeristää. Hevosten kulkuaukot on perusteltua suojata tuulikatoksella ja/tai oviverhoilla. Hyvä pihatto on muunneltavissa sääolosuhteiden mukaan, eli hevoset voidaan tarvittaessa sulkea halliin. Pihaton ilmanvaihdon tulee toimia myös silloin, kun hallin ovet suljetaan.

Kuva. Vierotetut varsat nukkuvat paljon ja niiden pihattohallin tulee olla vedoton ja riittävän lämmin kylmillä ja kosteilla säillä! Varsoilla tulisi olla mahdollisuus syödä korsirehua myös sisällä huonon sään vallitessa, koska ne sairastuvat helposti kastuessaan.

Pihattohallin koolle asetetut vähimmäistilavaatimukset esitetään Valtioneuvoston asetuksessa hevosten suojelusta (Vna 588/2010). Hallin vähimmäiskokoon vaikuttavat hevosten lukumäärä, koko ja ikä. Pihaton vähimmäistilavaatimus aikuista hevosta kohti on sama kuin karsinatallissa silloin kun hevosia ruokitaan hallissa. Käytännössä tilaa tarvitaan usein lainsäädännön vähimmäisvaatimusta enemmän, nyrkkisääntönä voidaan pitää noin puolitoistakertaista tilavaatimusta, jotta kaikki hevoset pääsevät käyttämään hallia myös yhtä aikaa. Kun hevosia pidetään ryhmässä, on jokaista alkavaa 10 hevosen ryhmää kohden oltava käytettävissä sairaskarsina tai muu asianmukainen lämmitettävä tila hevosten ryhmästä erottamista ja hoitoa varten.

Hevostallien sisäkorkeusvaatimus koskee myös pihaton makuuhallia eli rakennuksen sisäkorkeuden tulee olla hevosen oleskelualueella vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5, kuitenkin aina vähintään 2,2 m (Vna 588/2010). Sisäkorkeuden tulee täyttyä myös kestokuivikepatjan ollessa korkeimmillaan. Huomioitakoon myös, että pihattorakennuksen tulee olla ympäristöpäästöjen estämiseksi tiivispohjainen (esim. betoni), sillä pihaton kestokuivikepohja katsotaan lannan varastointitilaksi (Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000). 

Pihatossa hevosilla on liikkumavapaus ulkoilu- ja makuualueelle sekä ruokintapaikalle. Keskeistä pihaton ulkoilualueelle on riittävä pinta-ala, kulutusta kestävä pohja, turvalliset aidat sekä virikkeellinen ympäristö, joka motivoi hevosia liikkumaan.

Tarkista myös kunnan ohjeet 

Viimeistään silloin, kun vanhan rakennuksen mahdollinen muutostöiden tarve ja kustannukset on pääpiirteittäin kartoitettu ja hanke on arvioitu omasta mielestä järkeväksi, on syytä ottaa yhteyttä omaan kuntaan /kaupunkiin ja selvittää onko hevosten pito suunnitellulla paikalla mahdollista ja tarvitaanko muutoksiin esim. rakennuslupaa. Hevosen pitoon liittyviä vaatimuksia saattaa olla esim. kunnan rakennusjärjestyksessä ja ympäristönsuojelumääräyksissä. Huomioitakoon myös, että jokainen hevosen pitopaikka pitää ilmoittaa nykyään rekisteriin (lisätietoa Ruokaviraston www-sivuilla).

Lisätietoa:

 

Materiaali on koottu Hevostoimijat -yhteistyöhankkeessa.

     

 Päivitetty 16.4.2020

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.