Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevassa hevostallissa tai -pihatossa syntyvät sosiaalitilojen jätevedet sekä hevosten pesuvedet pitää käsitellä valtioneuvoston asetuksen 157/2017 edellyttämällä tavalla. Kiinteistön jäteveden käsittelymenetelmän on oltava sellainen, että käsittelyn aikana jätevedestä poistuu vähintään

  • 80 % orgaanisesta aineesta,
  • 70 % kokonaisfosforista sekä
  • 30 % kokonaistypestä.

Huom! Jäteveden puhdistustasovaatimukset ovat edellä mainittua tiukemmat pilaantumiselle herkillä alueilla, jotka esitetään kuntakohtaisissa ympäristönsuojelumääräyksissä. 

Jäteveden käsittelymenetelmän puhdistusteho lasketaan vertaamalla kiinteistön jätevesijärjestelmällä puhdistetun jäteveden kuormitusta (orgaanisen aineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuus jätevedessä) haja-asutuksen kuormitusluvun mukaiseen kuormitukseen.

Kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistusvaatimukset

  • alusta pitäen: 1.1.2004 jälkeen rakennetut ja uudet rakennettavat kiinteistöt sekä kun vanhaa jäteveden käsittelyjärjestelmää tehostetaan, laajennetaan tai rakennetaan uusi järjestelmä tai kiinteistöllä tehdään muita uudisrakentamiseen verrattavia korjaus- ja muutostöitä
  • 31.10.2019 mennessä: sellaiset ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt, jotka sijaitsevat vähintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella (lukuun ottamatta tapauskohtaisesti voimassa olevia poikkeuksia)

Kiinteistökohtaiset toimenpiteet:

A. Kaikki kiinteistöt (myös ne, joissa ei ole vesikäymälää) -> Kiinteistönhaltijan on huolehdittava, että kiinteistöllä on

  • selvitys jätevesijärjestelmästä
  • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje

B. Kiinteistöt, joille rakennetaan uusi jätevesienkäsittelyjärjestelmä tai vanhaa järjestelmää tehostetaan -> Jätevesijärjestelmälle on laadittava asiantuntijan tekemä suunnitelma. (Huom!  Erillistä selvitystä jätevesijärjestelmästä ei tarvita, mikäli kiinteistöllä on suunnitelma jätevesijärjestelmästä.)

Selvitys jätevesijärjestelmästä:

Selvityksen olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä voi tehdä esim. Suomen ympäristökeskuksen laatimalle mallilomakkeelle. Selvitys jätevesijärjestelmästä samoin kuin järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet säilytetään kiinteistöllä. Asiakirjat esitetään viranomaisille pyydettäessä. 

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä:

Jätevesijärjestelmää koskevassa yksityiskohtaisessa suunnitelmassa huomioidaan mm. tontin ja lähialueen käyttö sekä paikalliset maasto- ja muut olot. Rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen liitettävässä suunnitelmassa esitetään mm. asemapiirros, paikan päällä tehty selvitys tontista ja rakennuksista, jätevesijärjestelmän rakenne ja toimintaperiaate, suunniteltu puhdistustulos sekä arvio jätevesien ympäristökuormituksesta. Suunnitelman talousjätevesien kokoamisesta, käsittelystä ja johtamisesta voi teettää esim. kiinteistöjen vesihuoltoon erikoistuneella suunnittelijalla.

Lisätiedot:

 

Materiaalia on tuotettu Tallit mobiiliaikaan -hankkeessa. 

Päivitetty 10.11.2017

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.