Lannan varastointi hevostilalla

1. Lantalan sijoitus (1.4.2015 jälkeen vireille tulleet rakennushankkeet)

Lannan varastointitilaa (lantalaa) ei saa sijoittaa:

 1. pohjavesialueelle, ellei maaperäselvitysten perusteella osoiteta, että tällaiselle alueelle sijoittaminen ei aiheuta pohjavesien pilaantumista tai sen vaaraa;
 2. tulvanalaiselle alueelle;
 3. alle 50 metrin etäisyydelle vesistöstä, talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai lähteestä;
 4. alle 25 metrin etäisyydelle valtaojasta tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisesta norosta.

2. Lantalan mitoitus

Lantavarasto mitoitetaan vähintään 12 kk:n lannantuotolle. Lantalan vähimmäistilavuuden laskemisessa voidaan ottaa huomioon viljelijöiden yhteiset lantalat ja pihattojen kuivikepohjat sekä samana laidunkautena laitumelle jäävä lanta. Vähimmäistilavuudesta voidaan poiketa, jos lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuojelulain 27 §:n nojalla myönnetyn luvan perusteella tai jos lantaa luovutetaan toiselle tilalle asianmukaisessa lantalassa varastoitavaksi.

Lantavaraston vähimmäistilavuus vuodessa eläinpaikkaa kohti:

 • Uudet lantalat (1.4.2015 jälkeen vireille tulleet rakennushankkeet, Vna 1250/2014): Hevonen >150 cm:17 m3 lantaa/12 kk. Poni 120-150 cm: 12 m3 lantaa/12 kk. Pienponi 8 m3 lantaa/12 kk.
 • Vanhat lantalat (Vna 931/2000): Hevonen: 12 m3 lantaa/12 kk. Poni: 8 m3 lantaa/12 kk.

3. Lantalan rakenne

 • Lannan varastointitilan rakenteiden tulee olla vesitiiviit.
 • Lannan kompostointi on tehtävä tiivispohjaisella alustalla tai rakenteiden tulee olla muutoin vesitiiviit.
 • Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaiset, ettei lannan siirron, käsittelyn ja varastointitilan tyhjennyksen aikana pääse nesteitä ympäristöön. Lannan kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaisella alustalla, joka kestää koneiden painon ja liikkumisen ja jolta voidaan tarvittaessa kerätä varissut lanta talteen.
 • Lannan varastointitila tulee kattaa tai varastoitava aine peittää siten, että sadevesien pääsy varastointitilaan estetään (1.4.2015 jälkeen vireille tulleet rakennushankkeet. Vna 1250/2014).
 • Jos tilalla kertyy varastoitavaa kuivalantaa enintään 25 m³ vuodessa tai jos tilalla varastoidaan kerrallaan enintään 25 m³ kuivalantaa, voidaan lanta varastoida lantalan sijaan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä.

4. Lannan varastointi ja kompostin jälkikypsytys aumassa

Lannan (kuiva-ainepitoisuus vähintään 30 %) varastointi aumassa on lantaa tuottavalla tilalla (hevostallilla) mahdollista poikkeustilanteessa (mm. työtekninen tai hygieeninen syy) aumavarastoinnista annettuja säädöksiä (1250/2014, 6§) noudattaen. Kompostin, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, jälkikypsytys voidaan tehdä aumassa samoin edellytyksin. Sekä lannan varastoinnista että kompostin jälkikypsytyksestä aumassa pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vrk ennen auman rakentamista.  

Lisätietoa:

Lähteet:

 

Materiaali on tuotettu Tallit mobiiliaikaan -hankkeessa. 

Päivitetty 18.12.2018

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.