Lannan kompostointi

Hevosen kuivikelanta kompostoituu varsin hyvin jo lantavarastossa, kunhan olosuhteet kompostoitumiselle ovat olemassa. Kompostoitumista sääteleviä tekijöitä ovat mm. happi, kosteus, pH, hiilen ja typen suhde (C:N) sekä lämpötila.

Hevosenlannan koostumus (ilman kuivikkeita) on kompostoitumisen kannalta optimaalinen (hiili-typpi -suhde on 30:1 ja kosteuspitoisuus 60-70 %). Tutkimusten mukaan kuivikemateriaalilla ei ole merkittävää vaikutusta lantakompostin lämpötilan kehitykselle, mikäli kuivikkeen määrä seoksessa on vähäinen ja olosuhteet kompostoitumiselle ovat olemassa. Mikäli kuivikelanta ei lantalassa kompostoidu (”ala lämmetä”), saattaa syynä olla joko massan liiallinen kuivuus, tiivistyminen tai typen puute (lantaa vähän kuivikkeisiin nähden). Hevosenlantakompostin lämpötilaksi on mitattu tavallisessa lantalassakin 60 oC ja esimerkiksi massaa ilmastettaessa lämpötila on kohonnut jopa yli 70 oC:seen.

Tarvitaan kosteutta, happea ja typpeä

Kuivikelannan nopean ja mahdollisimman täydellisen kompostoitumisen kannalta on tärkeää, että massa on sopivan kuohkeaa, kosteaa (60-80 %) ja että seoksessa on riittävästi typpeä. Hapen, typen ja kosteuden lisäksi myös ympäristön lämpötila vaikuttaa hajotustoimintaa suorittavien pieneliöiden toimintakykyyn. Parhaiten pieneliöt toimivat lämpötilassa yli 20 oC. Kompostoitumista rajoittavista tekijöistä pH eli happamuustaso on harvinainen ongelma kuivikelantakomposteissa. Keskeisimmät kompostoitumista haittaavat tekijät ovat ennemminkin kuivuus, massan tiivistyminen ja typen puute. Kompostoitumista voi hidastaa talvella myös lantaseoksen jäätyminen (varsinkin jos komposti on pieni).

Turvelannalla paras lannoitusarvo

Hevosilla käytettävistä kuivikkeista turve sitoo ylivoimaisesti parhaiten nestettä ja liukoista typpeä ja se on hyvä tukiaine lantakompostissa. Oljen ja turpeen hiili-typpi -suhde on noin 50-90:1. Puumateriaalit kuten kutteri, sahanpuru ja paperi sisältävät edellisiin verrattuna huomattavasti enemmän hiiltä (450-700:1). Mikäli kompostoitava kuivikelanta tiivistyy liiaksi, kannattaa esimerkiksi seoskuivikkeen käyttöä (turve/kutteri) tai massan kääntämistä harkita.

Kompostorit

Hevosenlannan kompostoinnissa on mahdollista hyödyntää myös erilaisia teknisiä laitteita, kuten rumpukompostoria tai tuubikompostointilaitteistoa. Käytännössä näitä on käytössä esim. talleilla tai maatiloilla, jotka valmistavat lannasta kaupallista lannoitetta. Muun muassa rumpukompostorin avulla lantakompostista saadaan tasalaatuista ja kompostointiprosessi on hallittu.

Rumpukompostoreita valmistavat Suomessa mm.:

  • Biofacta Oy (http://www.biofacta.fi) ja
  • Someron Terästyö Ky (http://www.someronterastyo.fi).

Tuubikompostoinnissa lanta pakataan muoviputkeen, jossa sitä ilmastetaan puhaltimen avulla. Lisätietoa: Hevosenlannan tuubikompostointi, Biojäte ja hepolanta -hanke, MTT Sotkamo.

Asianmukainen lantalaratkaisu

Lainsäädännön mukaan jokaisella tallilla tulee olla tiivispohjainen lantala, joka on tarvittaessa peitettävissä esim. pressulla. Hyväksyttäviä lannan varastointivaihtoehtoja ovat tiivispohjainen lantala, tiivispohjaisen pihaton kuivikepohja sekä tiivispohjainen kontti, joka tyhjennetään säännöllisesti esim. suurempaan tiivispohjaiseen lantavarastoon. Lantaa ei saa levittää 1.11.-31.3. välisenä aikana. (Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi.) Oman tallin lantalaratkaisun asianmukaisuuden voi tarkastaa kätevimmin ottamalla yhteyttä oman kunnan ympäristönsuojelusihteeriin.

Päivitetty 8.11.2016

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.