Väkirehuruokinnan kustannukset

Karkearehuruokinnan lisäksi myös hevosen väkirehuruokinnan kustannukset voivat vaihdella huomattavasti. Kustannuksiin vaikuttavat ruokinnassa käytetyn väkirehun tyyppi, alkuperä ja hankintapaikka. Kustannuksiin voi vaikuttaa mm. rehuvalinnoilla, vertailemalla teollisten rehujen hintoja verkkokaupoissa, hevostarvikeliikkeissä ja maatalouskaupoissa sekä tilaamalla rehua suurempia eriä suoraan tallille. Edullisin väkirehu hevosen ruokinnassa on kotimainen kaura.

Tässä artikkelissa vertaillaan väkirehun valinnan ja hinnan vaikutusta ruokinnan kustannuksiin päivä-, kuukausi- ja vuositasolla. Vertailun kauran kilohinta on alkusyksyn 2020 keskimääräistä tasoa, teollisten rehujen hinnat on puolestaan otettu verkkokaupoista alkusyksyllä 2020. Väkirehuissa hintahaitari on suuri. Edullisin väkirehu on kotimainen kaura, josta on laskelmassa käytetty kilohintaa 0,14 €/kg + alv 14 %. Toisaalta kauraa käytettäessä tarvitaan enemmän täydennysrehuja, mutta kauraruokinta on siitä huolimatta teollisia täysrehuja edullisempaa.

Teollisista väkirehuista kotimaisten rehuvalmistajien tuotteet ovat yleensä ulkomaisia tuontirehuja edullisempia. Myös ulkomaalaisissa rehuissa erot ovat suuret, joten hintavertailu kannattaa. Toki tuotteiden koostumus ja tarvittava syöttömäärä vaikuttavat kustannuksiin. Ravintoainepitoisuuksiltaan suuria väkirehuja tarvitaan ruokinnassa määrällisesti vähemmän, mikä tulee huomioida ruokintakustannuksia arvioitaessa. Vertailun esimerkeissä käyttömääräsuositukset olivat teollisissa väkirehuissa suurin piirtein samat 500 kg painavalle, työtä tekevälle hevoselle. Taulukon 1. laskelmassa on laskettu 500 kg painavan hevosen päivittäiset ruokintakustannukset eri väkirehuja käytettäessä. Vertailussa rehumäärät on laskettu siten, että ne kattavat pääsääntöisesti 500 kg painavan, kohtalaista työtä tekevän hevosen ravinnontarpeen samalla karkearehun saantimäärällä.

Taulukon 1. laskelmassa on laskettu 500 kg painavan hevosen päivittäiset ruokintakustannukset eri väkirehuja käytettäessä. Vertailussa rehumäärät on laskettu siten, että ne kattavat pääsääntöisesti 500 kg painavan, kohtalaista työtä tekevän hevosen ravinnontarpeen samalla karkearehun saantimäärällä.

 

Taulukko 1. Kuivalla heinällä ja kauralla tai eri valmistajien teollisilla väkirehuilla ruokitun hevosen (500 kg) päivittäiset ruokintakustannukset.

Ruokinnassa käytettävät rehut Ruokintakustannus (€/vrk)
Kuiva heinä + kaura + kivennäis- ja vitamiinivalmiste 2,71
Kuiva heinä + Racing Peacemaker *, ** 3,65
Kuiva heinä + Black Horse Classic *, ** 3,75
Kuiva heinä + Criollo Full *, ** 4,9
Kuiva heinä + Havens Derby Compact *, ** 5
Kuiva heinä + Krafft Groov Original *, ** 5,13
Kuiva heinä + D&H Build Up Conditioning Mix *, ** 6,38

* = vertailun hinnat on otettu verkkokaupoista 12.8.2020

** = valmistajan annostelusuositusten mukainen määrä 500 kg painavalle, työskentelevälle hevoselle. Määrän oletetaan tyydyttävän vertailussa hevosen kivennäisaineiden ja vitamiinien tarve heinäruokinnan lisänä.

 

Kaura vs. kotimaiset rehut

Perinteisellä kauraruokinnalla, jolloin ruokinnassa käytetään myös kivennäisvalmistetta ja ADE-vitamiinilisärehua, hevosen ruokinnan kokonaishinnaksi (karkearehu + väkirehu + kivennäisrehu + vitamiinivalmiste) tulee 2,71 €/vrk. Teollisia väkirehuja vertailussa mukana olevat rehuvalmistajat suosittelevat käyttämään esimerkin kaltaisen hevosen ruokinnassa pääsääntöisesti noin 2,5 kg – 3 kg/vrk. Vertailun teollisten väkirehujen kilohinta on 4 – 7 -kertainen kauraan verrattuna. 2,5 kg:n määrä Racing Peacemakeria maksaa päivässä 1,65 €, Black Horse Classicia 1,75 € ja Criollo Fullia 2,9 €. Kotimaisten valmistajien täysrehut nostavatkin hevosen päivittäisen ruokinnan kustannuksia 0,94 € (Racing Peacemaker), 1,04 € (Black Horse Classic) ja 2,19 € (Criollo Full) päivässä kauraan verrattuna. Kuukausitasolla eroa kauraruokintaan tulee 500 kg painavalla hevosen ruokinnassa Racing Peacemakerilla 28 €, Black Horse Classicilla 31 € ja Criollo Fullilla 66 €. Vuositasolla eroa tulee yhden hevosen ruokinnassa kauraruokintaan verrattuna 336 € Racing Peacemakeria käytettäessä, 372 € Black Horse Classicia käytettäessä ja 792 € Criollo Fullia käytettäessä.

 

Kaura vs. ulkomaiset tuontirehut

Vertailussa mukana olevat ulkomaiset täysrehut ovat kotimaisia rehuja kalliimpia, ja kauraan verrattuna niiden kilohinta on 7 – 11 -kertainen. Vertailun ulkomaalaisista täysrehuista edullisin on hollantilainen Havens Derby Compact, jonka 2,5 kg:n päiväannokselle tulee hintaa yhdellä 500 kg painavalla hevosella 3 €. Havens Derby Compact nostaa yhden hevosen ruokintakustannuksia päivässä 2,29 € kauraruokintaan verrattuna, vaikka kauraruokinnan hintaan lasketaan mukaan kivennäisrehusta ja vitamiinivalmisteesta aiheutuvat kustannukset. Ruotsalainen Krafft Groov Original kustantaa päivässä 3,13 € yhden hevosen ruokinnassa, ja lisää kustannuksia päivässä 2,42 € kauraruokintaan verrattuna. Englantilaisen D&H Build Up Conditioning Mixin 2,5 kg:n päiväannos maksaa 500 kg hevosella 4,38 €, mikä nostaa päivän ruokintakustannusta 3,67 € kauraruokintaan verrattuna. Kuukausi- ja vuositasolla eroa kauraruokintaan tulee yhden 500 kg painavan hevosen ruokinnassa Havens Derby Compactilla 69 €/824 €, Krafft Groov Originalilla 73 €/871 € ja D&H Build Up Conditioning Mixillä 110 €/1321 €. Väkirehun valinnalla on siis todella suuri merkitys ruokintakustannuksiin varsinkin suurissa talleissa. Esimerkiksi 10 työtä tekevän hevosen tallissa maksaisi ruokinta vuodessa kalleinta rehua käytettäessä 13 210 € enemmän kuin kauraruokinta kaikkine lisärehuineen!

Vaikka kauraruokinta tulee edullisemmaksi, on myös teollisten väkirehujen käytössä hyvät puolensa. Ne ovat tasalaatuisia ja säästävät työaikaa tallissa tarvittavien lisärehumäärien ollessa kauraruokintaa vähäisemmät. Teollisissa väkirehuissa on raaka-aineita, kuten viljoja, on usein myös prosessoitu jollakin tapaa sulavuuden parantamiseksi ja tärkkelyspitoisuuden alentamiseksi.   Rehusarjoista löytyy myös omat rehut eri hevostyypeille, jolloin ruokinnan yksilöllinen, hevosen käytön mukaisen ruokinnan toteutus on niillä helppoa.

Hevosen ruokinnassa käytettävää karkearehua parhaiten täydentävä väkirehu on helpointa valita ruokintaohjelman avulla. Tällä tavoin päästään usein myös kustannustehokkaaseen ratkaisuun, sillä tarvittavien lisärehujen määrä pienenee väkirehun täydentäessä karkearehua juuri oikealla tavalla. Näin vältytään myös liikaruokinnalta, joka nostaa turhaan ruokinnan kustannuksia ja voi pahimmillaan johtaa hevosen sairastumiseen. Kustannustehokkaan ruokinnan suunnittelu edellyttääkin kattavan rehuanalyysin teettämistä karkearehusta, jonka pohjalta ruokinta suunnitellaan hevoskohtaisesti ruokintaohjelman avulla.

 

Tietosivu on tuotettu Tallitoimijan verkkoluennot -hankkeessa.  

Päivitetty 13.8.2020

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.